Montesquieu Institute: from science to society

Drs. W. (Wouter) Koolmees

foto Drs. W. (Wouter) Koolmees
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Wouter Koolmees (1977) is sinds 26 oktober 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III. Van 1 november 2019 tot 14 mei 2020 was hij tevens (tweede) viceminister-president. Van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor D66. Hij was toen financieel woordvoerder en vicefractievoorzitter. Na zijn studie werd de heer Koolmees economisch onderzoeker en daarna ambtenaar op het ministerie van Financiën en laatstelijk hoofd begrotingsbeleid bij het directoraat-generaal van de Rijksbegroting.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, minister

1.

First name

Wouter (Wouter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Capelle aan den IJssel, 20 March 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 2002

4.

Main functions and occupations

 • ambtenaar Inspectie der rijksfinanciën, ministerie van Financiën, from January 2007 until January 2009
 • hoofd begrotingsbeleid, ministerie van Financiën, from January 2009 until June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 26 October 2017
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 26 October 2017 (sinds 5 oktober 2021 op non-actief)
 • (tweede) viceminister-president, from 1 November 2019 until 14 May 2020

cabinet formation
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 25 March 2021 until 1 April 2021 (samen met Tamara van Ark)
 • informateur, from 5 October 2021 (samen met Johan Remkes)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • lid curatorium RAFEB (Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering), from January 2013 until October 2017
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 25 March 2021 until 2 April 2021 (samen met minister Van Ark)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid tijdelijke commissie Onderzoek Breed welvaartsbegrip (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 January 2016 until 21 February 2017
 • lid parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 November 2016 until March 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Tot 2017 hield hij zich ook bezig met het woningmarktbeleid
 • Diende in 2017 samen met Ronald van Raak (SP), Roald van der Linde (VVD), Roos Vermeij (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Ronald van Vliet een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van die wet (34.683)

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2018 een biref uit over een nieuw burgeringsstelsel. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. (32.824)
 • Slaagde er in juni 2019 na lange discussies een principeakkoord te bereiken met sociale partners over het toekomstig pensioenstelsel. Uitgangspunten zijn: het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen; het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden; de huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen; er is 800 miljoen euro beschikbaar om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen; de AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen; er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken; zzp’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren. In juni 2020 werd overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het akkoord.

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 2021 samen met staatssecretaris Vijlbrief de Wet bedrag ineens, RVU (regeling vervoegd uittreden) en verlofspraren (Stb. 20) tot stand. Het wordt voor werknemers mogelijk een beperkt deel van het pensioenvermogen als een bedrag ineens op te nemen, waardoor zij drie jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een onderdeel van een pensioenakkoord. (35.555)
 • Bracht in 2021 de Wet inburgering 2021 (Stb. 38) tot stand. De nieuwe wet legt de verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige opnieuw vast en versterkt die. Knelpunten in de bestaande wet worden opgelost, zoals ten aanzien van de aansluiting van inburgeringsonderwijs op vervolgopleidingen. (34.584)

als (in)formateur
 • Kreeg op 5 oktober 2021 van de Tweede Kamer samen met Johan Remkes(CDA) de opdracht vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie te vormen. Daarbij moet ook de mogelijkheid van constructieve en vruchtbare samenwerking met andere fracties worden betrokken.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Als adviseur betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van D66
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Alexander Pechtold

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Hofvijver bijdragen

12.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.