Montesquieu Institute: from science to society

Drs. W. (Wouter) Koolmees

foto Drs. W. (Wouter) Koolmees
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Wouter Koolmees (1977) is sinds 26 oktober 2017 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III. Van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 was hij Tweede Kamerlid voor D66. Hij was financieel woordvoerder en vicefractievoorzitter. Na zijn studie werd de heer Koolmees economisch onderzoeker en daarna ambtenaar op het ministerie van Financiën. Hij was hoofd begrotingsbeleid bij het directoraat-generaal van de Rijksbegroting.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, minister

1.

First name

Wouter (Wouter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Capelle aan den IJssel, 20 March 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 2002

4.

Main functions and occupations

 • ambtenaar Inspectie der rijksfinanciën, ministerie van Financiën, from January 2007 until January 2009
 • hoofd begrotingsbeleid, ministerie van Financiën, from January 2009 until June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 26 October 2017
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 26 October 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
 • lid bestuur/penningmeester, Internationaal Perscentrum "Nieuwspoort", from February 2011 until December 2015
 • lid curatorium RAFEB (Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering), from January 2013 until October 2017

Derived functions (2/3)
 • lid tijdelijke commissie Onderzoek Breed welvaartsbegrip (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 January 2016 until 21 February 2017
 • lid parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 November 2016 until March 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Tot 2017 hield hij zich ook bezig met het woningmarktbeleid
 • Diende in 2017 samen met Ronald van Raak (SP), Roald van der Linde (VVD), Roos Vermeij (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Ronald van Vliet een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van die wet (34.683)

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2018 een biref uit over een nieuw burgeringsstelsel. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. (32.824)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2018 de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) (Stb. 451) tot stand. De wet verruimt het bestaande kraamverlof naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (met loondoorbetaling) en aanvullend vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur verlof (op te nemen een half jaar na de geboorte). Dit levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de band tussen partner en zijn of haar kind. Een ruimer kraamverlof vergroot de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt en draagt tevens bij aan een evenwichtiger balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de partners. (34.967)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Als adviseur betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van D66
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Alexander Pechtold

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Hofvijver bijdragen

12.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.