Montesquieu Institute: from science to society

Jaarverslag 2008 Raad van State verschenen

Wednesday, April 8 2009

De politiek heeft de laatste decennia te weinig tegenwicht geboden tegen zowel markt als staat. Dat schrijft vicevoorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink in de algemene beschouwingen van het jaarverslag van de Raad.

In het jaarverslag wordt de democratische rechtsstaat centraal gesteld. Door geen tegenwicht te bieden aan de markt verdwijnt het evenwicht tussen staat, markt en samenleving en wordt het vertrouwen in de rechtsstaat geschaad.

Tjeenk Willink stelt daarnaast dat het vooral in tijden van crisis belangrijk is om aandacht te besteden aan de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat.

bron: persbericht Raad van State


meer over