Montesquieu Institute: from science to society

Prof. dr. A. (Arco) Timmermans

foto Prof. dr. A. (Arco) Timmermans
vergrootglas

Arco Timmermans (1964) is sinds 1 september 2013 bijzonder hoogleraar public affairs aan de Universiteit Leiden en is sinds 2014 als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut. Daarvoor was hij onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut en daarvoor was hij universitair docent bestuurswetenschappen in Delft, Enschede en Leiden. Hij werkte eerder als onderzoeker en docent bij het Europees Universitair Instituut in Florence. Sinds 2006 is de heer Timmermans nauw betrokken bij een internationaal onderzoek naar publieke en politieke agendavorming (politiek van de aandacht).

in de periode 2014-heden: fellow Montesquieu Instituut, onderzoeksdirecteur Montesquieu Instituut

1.

First name

(Arco)

2.

Personal data

Place and date of birth
Delft, 15 September 1964

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • interviewer Opinieonderzoeksbureau Lagendijk, from 1986 until 1987
 • student-assistent politieke wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, from 1987 until 1989
 • onderzoeker faculteit politieke en sociale wetenschappen, Europees Universitair Instituut te Florence, from 1989 until 1992
 • universitair docent bestuurswetenschap, faculteit Systeemkunde, bestuurlijke analyse en management, Technische Universiteit Delft, from 1992 until 1998
 • universitair docent bestuurswetenschap, faculteit Management en Bestuur, Universiteit Twente, from 1998 until 2007
 • universitair docent vergelijkend openbaar bestuur, faculteit bestuurswetenschappen, Universiteit Leiden, from 2007 until 2009
 • onderzoeksdirecteur Montesquieu Instituut te 's-Gravenhage, from January 2009 until 1 January 2014
 • bijzonder hoogleraar public affairs, Universiteit Leiden, from 1 September 2013 (vanwege de Beroepsvereniging voor Public Affairs)

4.

Other positions

Current
 • fellow Montesquieu Instituut, from 2014

Previous
 • lid faculteitsraad, faculteit Systeemkunde, bestuurlijke analyse en management, from 1993 until 1997
 • medewerker diverse wetenschappelijke tijdschriften, from 2002
 • politiek commentator "De Twentsche Courant Tubantia", from 2002 until 2004
 • lid beoordelings- en adviescommissie sociale en gedragswetenschappen, NWO, from 2004
 • columnist "De Twentsche Courant Tubantia", from 2004 until 2008
 • lid jury Brasz-prijs voor bestuurswetenschappelijke scripties, from 2008

5.

Education

Secondary education
 • v.w.o., "Christelijk Lyceum Delft", from 1976 until 1983

Academic education
 • politieke wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, from 1983 until 1989
 • politieke en sociale wetenschappen (Ph.D.), Europees Universitair Instituut te Florence, from 1989 until 1992

6.

Miscellaneous

Miscellaneous information
 • Was in 1997-2002 lid van een international groep onderzoekers naar actoren en instituties in West-Europeese parlementair democratiën
 • Was in 1998 betrokken bij en daarna tot 2002 deelnemer aan een internationaal project naar beleidsontwikkeling
 • Gaf 1998 mede leiding aan een bijeenkomst van de ECPR (European Consortium for Political Research) Research Group in Aarhus (Denemarken)
 • In 2005 medeoprichter van de ECPR Standing Group in Regulatory Governance
 • Was in 2006 betrokken bij de start van een project van de universiteiten van Leiden en Wageningen naar dynamiek in politieke agendering in Nederland

7.

Publications

Complete listing of publications
 • "High politics in the Low Countries: an empirical study of coalition agreements in Belgium and the Netherlands" (2003)
 • "Politiek van de aandacht voor milieubeleid: een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse milieubeleid" (2008) (samen met G.E. Breeman)
 • "Conflict management in coalition government" (co-auteur bijdrage boek, 2008)
 • "Effects of the Core Functions of Government on the Diversity of Executive Agendas" (co-auteur artikel, 2011)
 • "Political Attention in a Coalition System: Analysing Queen's Speeches in the Netherlands 1945-2007" (co-auteur artikel, 2011)
 • "EU High Politics: The Policy Agenda of the European Council, 1975-2010" (co-auteur bijdrage boek, 2014)
 • "Measuring the European Council agenda: Introducing a new approach and dataset" (co-auteur artikel, 2014)
 • diverse bijdragen aan wetenschappelijke publicaties in boeken en tijdschriften
 

8.

Hofvijver bijdragen