Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Mr. A.W. (Aalt Willem) Heringa

foto Prof.Mr. A.W. (Aalt Willem) Heringa
vergrootglas

Prof. Aalt Willem Heringa (1955) is sinds 1 april 2012 directeur van het Montesquieu Instituut Maastricht. Hij is sinds 1995 in Maastricht hoogleraar vergelijkend constitutioneel en administratief recht. Daarnaast is hij plaatsvervangend rechter. Prof. Heringa promoveerde op een proefschrift over sociale grondrechten en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan over Europese, internationale en nationale constitutionele en staatsrechtelijke onderwerpen.

in de periode 2012-heden: bestuurder Montesquieu Instituut

1.

First names

Aalt Willem (Aalt Willem)

2.

Personal data

Place and date of birth
Emmen, 18 July 1955

3.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk medewerker, Rijksuniversiteit Leiden, from 1978 until 1987
 • gastonderzoeker Centre of European Governmental Studies, University of Edinburgh (VK), 1986
 • universitair docent, Rijksuniversiteit Limburg (later Universiteit Maastricht), from 1987 until 1995
 • hoogleraar (vergelijkend) constitutioneel en administratief recht, Universiteit Maastricht, from 1995
 • gastonderzoeker European Research Center, Harvard Law School (VS), 1996
 • decaan faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht, from 2003 until 2011
 • directeur Montesquieu Instituut Maastricht, from 1 April 2012

4.

Other positions

Current
 • rechter-plaatsvervanger Rechtbank te Roermond
 • lid redactie "EVRM rechtspraak en Commentaar" inclusief EHRC
 • lid adviesraad Maastricht Journal of European and Comparative Law
 • lid bestuur China-EU School of Law, Beijing, China
 • lid Raad van Toezicht Orbis Medical Center, from 2010
 • lid redactie "Boom Basics"

Previous
 • mede-oprichter NJCM bulletin
 • lid redactie "Netherlands International Law Review"
 • lid Commissie Gelijke Behandeling
 • lid Raad van Toezicht the Hague Institute for the Internationalisation of the Law
 • lid Raad van Toezicht Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, from 1999 until 2010
 • voorzitter hockeyclub Hockeer, from 2000 until 2005
 • lid expertgroep accreditatie rechtenopleiding Estland, from 2006 until 2008
 • lid expertgroep visitatie, Universiteit van Helsinki
 • lid opleidingsbestuur juridische studie, Hasselt, Leuven, Maastricht
 • voorzitter vereniging van rechtenopleidingen en -faculteiten, from 2006 until 2011

5.

Education

Academic education
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, from 1973 until 1978

Doctorate
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 20 April 1989

6.

Miscellaneous

e-mail
aw.heringa@maastrichtuniversity.nl

7.

Publications

Complete listing of publications
 • "Sociale Grondrechten: hun plaats in de gereedschapskist van de rechter" (dissertatie, 1989)
 • "The Evolving Role of Parliaments in Europe" (mederedacteur boek, 1994)
 • "Eerste Protocol EVRM: het eigendomsrecht" (artikel, 2001)
 • "Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire controle" (artikel, 2001)
 • "Wraking in het bestuursrecht" (artikel, 2001)
 • "The EU charter: text and structure" (co-auteur artikel, 2001)
 • "Independent Agencies and Political Control" (bijdrage boek, 2003)
 • "Staatsrecht" (boek, 2003)
 • "Grondrechten in de grondwet: een evaluatie na twintig jaar in het licht van het toetsingsrecht en verdragsontwikkelingen" (artikel, 2003)
 • "Goede raad over rechtsvorming" (artikel, 2004)
 • "Genetic Discrimination and Genetic Privacy in a Comparative Perspective" (mederedacteur/bijdrage boek, 2005)
 • "Theory and Practice of the European Convention on Human Rights" (aantal bijdragen in boek, 2006)
 • "Compendium van het staatsrecht" (mederedacteur, 2007)
 • "Constitutions Compared - An Introduction to Comparative Constitutional Law" (co-auteur boek, 2007, 2012 derde editie)
 • "Staatsrecht" (boek, 2010)
 • "European Legal Education: The Maastricht Experience" (artikel, 2010)
 • "An Imminent Implosion of Legal Systems" (co-auteur bijdrage boek, 2011)
 • "European Legal Education or Legal Education in Europe" (artikel, 2011)
 • "Education European Lawyers" (redacteur boek, 2011)
 • talrijke annotaties bij uitspraken van uitspraken van Nederlandse rechtsbanken en het Europees Hof van de Rechten van de Mens
 • diverse wetenschappelijke artikelen
 

8.

Hofvijver bijdragen