Montesquieu Institute: from science to society

Y. (Yvonne) Zonderop

Yvonne Zonderop is een zelfstandig journaliste. Zonderop heeft een ruime ervaring als journalist en redacteur op diverse terreinen. Naast haar journalistieke werk bekleed zij enkele bestuurlijke functies. Zonderop tracht in haar werk maatschappelijke visies voor het voetlicht te brengen.

in de periode 2012: opinievormer/journalist, spreker MI-activiteit

1.

First names

Yvonne Maria Helena (Yvonne)

2.

Personal data

Place and date of birth
16 September 1955

3.

Main functions and occupations

 • redacteur Koopkracht, maandblad Konsumenten Kontakt, from 1977 until 1982
 • parlementair redacteur, Het Vrije Volk, from 1982 until 1986
 • parlementair redacteur, De Volkskrant, from 1986 until 1987
 • chef cultuur, Het Vrije Volk, from 1987 until 1990
 • chef economie, GPD (geassocieerde persdiensten), from 1990 until 1995
 • adjunct-hoofdredacteur, De Volkskrant, from 1995 until March 2003
 • chef Het Betoog, De Volkskrant, from December 2004 until September 2006
 • oprichter Yvonne Zonderop Journalistieke Producties, August 2006
 • projectleider, De Volkskrant, from August 2006 until October 2010
 • docent, Rijksuniversiteit Groningen, from 2009 until August 2010
 • journalist, De Groene Amsterdammer, from undefined 2011

4.

Other positions

Current
 • lid raad van commissarissen, FD Mediagroep, from March 2008
 • bestuurslid, De Tegel, from February 2010
 • lid raad van toezicht, Stichting ProDemos, from June 2010
 • lid commissie externe deskundigen, from March 2011

Previous
 • rijksgecommiteerde, School voor Journalistiek, from 1993 until May 2009
 • bestuurslid, Vrouw en Media, from 2005 until June 2006
 • voorzitter, kunstadviescommissie Gemeente Den Haag, from 2005 until 2008
 • lid Commissie Brinkman (toekomst van de pers), 2009

5.

Education

Academic education
 • school voor journalistiek, from 1973 until 1977

6.

Miscellaneous

Awards
winnaar Anne Vondelingprijs voor parlementaire journalistiek, 1985

7.

Publications

Complete listing of publications
"Polderen 3.0. Nederland & het algemeen belang" (boek, 2012)

8.

Hofvijver bijdragen

This biography has been updated until June  8, 2012.