Montesquieu Institute: from science to society

Drs. J. (Jetta) Klijnsma

foto Drs. J. (Jetta) Klijnsma
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Jetta Klijnsma (1957) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II. Eerder was zij dat van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 in het kabinet-Balkenende IV. Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. In 2011-2012 trad mevrouw Klijnsma op als 'kwartiermaker' van de nieuwe vakbeweging. Eerder was zij medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en wethouder van welzijn en volksgezondheid en (sinds 2006) van cultuur en financiën voor de PvdA in Den Haag. Als Kamerlid hield zij zich bezig met kunst en cultuur en medisch-ethische vraagstukken. Is sinds 1 december 2017 commissaris van de Koning in Drenthe.

PvdA
in de periode 2008-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning

1.

First name

Jellejetta (Jetta)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hoogeveen, 18 March 1957

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, from 1 January 2008 until 26 March 2008
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 18 December 2008 until 23 February 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 5 November 2012
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • Commissaris van de Koning in Drenthe, from 1 December 2017

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid bestuur Dutch Don't Dance Division, from May 2018

Previous (2/10)
 • voorzitter commissie ('kwartiermaker') "Nieuwe Vakbeweging", from 16 January 2012 until 23 June 2012
 • lid bestuur Startfoundation, until November 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen in Den Haag", until November 2012
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Public Health Federatie, until November 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie (32.476)

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht in 2016 de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel' uit over de verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw (32.043)
 • Diende in 2017 een wetsvoorstel in over fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (regels voor fusie en splitsing). Nadat de Tweede Kamer zich daarover kritisch had uitgelaten, trok minister Koolmees het voorstel in 2018 in. (34.801)

Legislative activities as minister (2/13)
 • Bracht in 2016 de Wet algemeen pensioenfonds (Stb. 549) tot stand. Met de wet wordt een algemeen pensioenfonds geïntroduceerd om de keuzemogelijkheid van werknemers en werkgevers ten aanzien van pensioenen te vergroten. Er kan vergunning worden gevraagd voor inrichting van algemene pensioenfondsen en regelingen van bedrijfspensioenfondsen kunnen bij een algemeen pensioenfonds worden ondergebracht. (34.117, 34.320)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 519) tot wijziging van de Participatiewet tot stand. Hierdoor worden gemeenten verplicht beschut werk aan te bieden aan werknemers voor wie dat de enige mogelijkheid tot arbeidsparticipatie is. (34.578)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Groeide op in een ARP-gezin
 • Is licht gehandicapt vanwege spastistische benen en zat op haar dertiende een jaar in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.
 • Werd in Den Haag als wethouder met een tandem opgehaald om naar haar werk te gaan
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.