Montesquieu Institute: from science to society

Dr. M. (Mendeltje) van Keulen

foto Dr. M. (Mendeltje) van Keulen
vergrootglas

Mendeltje van Keulen (1975) is sinds 2018 lector The Changing Role of Europe bij de Haagse Hogeschool. Van 2011 tot 2017 was zij griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Europees beleid, de relatie tussen Nederland en de EU en het organiseren van belangenbehartiging lopen als rode draad door haar carrière. Eerder werkte zij als adviseur Europa bij enkele overheidsinstellingen en bij Instituut Clingendael. Onderwijl promoveerde Van Keulen op de rol van Nederland in Europese beleidsvorming. Haar Europese en internationale betrokkenheid uit zich ook in haar betrokkenheid bij enkele maatschappelijke organisaties.

in de periode 2020-heden: fellow Montesquieu Instituut, spreker MI-activiteit

1.

First name

(Mendeltje)

2.

Main functions and occupations

 • adviseur Europese zaken, Raad Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, from January 1998 until July 1999
 • politiek assistent Europarlementariër, Europees Parlement, from April 2000 until September 2000
 • senior wetenschappelijk medewerker Europese Studies en trainer, Instituut Clingendael, from 2001 until November 2009
 • EU adviseur, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from December 2009 until July 2011
 • griffier vaste commissie voor Europese Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from July 2011 until 2017
 • docent van het keuzevak ‘Parliaments in the European Union’, Master European Studies, Universiteit Leiden, from 2012
 • lector Changing role of Europe, Haagse Hogeschool, from 2018
 • associé Berenschot, from 1 September 2019
 • coördinerend beleidsonderzoeker, Ministerie van Buitenlandse Zaken, from 2020 (gedetacheerd)

3.

Party political functions

Previous
 • lid redactie tijdschrift "Idee", Mr. Hans van Mierlostichting, from 2006 until 2012

4.

Other positions

Current
 • lid Raad van Advies EU-netwerk Hartman Young Professionals for Europe www.HYPE.eu, from 2015
 • lid Stakeholder Group for National Parliaments, European University Institute, Florence, from 2018
 • fellow Montesquieu Instituut, from 2020
 • voorzitter Hogeschoolraad, Haagse Hogeschool, from 2020

Previous
 • vicevoorzitter Europese Beweging Nederland, from 2009 until 2012

5.

Education

Academic education
 • Europese bestuurskunde, Universiteit Twente, from 1993 until 1998
 • European politics and administration, College of Europe, from 1999 until 2000

Doctorate
 • European public administration, Universiteit Twente, from 2001 until 2005

Post-academic education
 • international & European business, Schoevers College, from 1992 until 1993
 • international business, Ecole Europeenne de management, gestion, finance (Frankrijk), from 1992 until 1993

6.

Miscellaneous

Private life
 • Oprichter Nekst Generation, EU netwerk in Nederland 2003-2004
 • toekenning van de UT Onderwijsprijs 1997 (voor persoonlijke inzet voor de versterking van het universitaire onderwijs)

7.

Publications

Complete listing of publications
 • "Going Europe or going Dutch: how the Dutch government shapes European Union policy" (dissertatie, 2006)
 • "Over verkiezingen, politisering en het Nederlands Europa-beleid" (co-auteur Clingendael paper, 2006)
 • "Analyzing the European Union Policy Process" (samen met E. Versluis en P. Stephenson, 2010)
 • "Justice and Home Affairs" 'at home': Shaping the JHA at national level, in: J. de Zwaan, F. Goudappel and S. Wolff, "Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm" (2012)
 • "Van Europa als gril naar grip op Europa, de Tweede Kamer en Europese besluitvorming", in: J.Q.Th. Rood en A. Schout (red.), Nederland als Europese lidstaat: Eindelijk Normaal?" (2013)
 • "Day to day co-ordination in the Benelux: From Domestic Consensus Politics to Consensual Co-ordination", in: H. Vollaard, P. Bursens and J. Beijers (eds.): "European Integration and Consensus Politics in the Low Countries" (met Bursens, P, K. Hielscher, 2014)
 • "Parlementaire samenwerking in Europa, in: Internationale Spectator, nr. 1, 2015 (online publicatie (2015)
 • "Retourtje Brussel-Den Haag, Nederland in de EU. De Raad en de Europese Raad: cruciale schakels naar de nationale politiek" (met M. Segers), in: A. van der Vleuten (red.): De Bestuurlijke Kaart van de Europese Unie" (2015, 4e druk)
 • "Europese Grenzen in het Nationaal Bestuur", in: Bestuurswetenschappen, jrg. 72 nr. 2, p 72-8
 • "Verkeer(d) verbonden. Nederlands Europabeleid in de praktijk" (2019)
 • "Wat doen ze daar eigenlijk?" Gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs (Met Chris Aalberts, 2019)
 • Die Niederlande, in: Weidenfeld, W en Wessels, W. (eds.), Jahrbuch der Europäischen Integration 2019, (Baden-Baden, 2019)
 

8.

Hofvijver bijdragen