Montesquieu Institute: from science to society

KNAW-symposium 'Identiteit in Virtuele Werelden', Amsterdam

Amsterdam
© PDC

Op 18 september organiseert de Commissie Wetenschap en Kunst van de KNAW in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Brussel een conferentie over identiteit in virtuele werelden.

Klik op de afbeelding voor een pdf-versie van de flyer

Compleet iemand anders zijn dan wie je bent in het dagelijks leven. Of juist méér jezelf durven laten zien zoals je echt bent. Virtuele werelden - web 2.0-applicaties zoals Hyves of Facebook, maar ook games als World of Warcraft - lijken nieuwe mogelijkheden te bieden voor het invullen van de klassieke vraag: 'Wie ben ik?' Identificatie op het internet biedt nieuwe kansen voor zelfontplooiing, maar ook nieuwe bedreigingen, bijvoorbeeld voor privacyschending of manipulatie. Wetenschappers en kunstenaars pakken de uitdagingen op die virtuele identiteiten, rollen en zelfbeleving bieden.

In dit symposium worden deze uitdagingen belicht vanuit wetenschap en kunst. Hoe komt identiteit (zowel identificatie door derden als persoonsbeleving van het zelf) tot stand komt in virtuele werelden? Hoe verhouden iemands verschillende reële en virtuele identiteiten zich tot elkaar, en wat betekent dat voor privacy en zelfbeeld? Beïnvloedt een virtuele wereld de reële identiteitsbeleving, en hoe en waarom mensen spelen of experimenteren met identiteit(en) in virtuele werelden? Is het recente geval van virtuele verkrachting in Second Life daadwerkelijk een aantasting van de integriteit van het ik? En wat te denken van de heftige emotionele reacties op het Second Life-kunstwerk Avatar on Canvas, waarin nietsvermoedende avatars die plaatsnamen op een door kunstenares Babeli gecreëerde virtuele stoel onverwachts geheel vervormden? Welk licht kunnen identiteitsfilosofieën van denkers als Paul Ricoeur en Charles Taylor hierop schijnen?

Jos de Mul (Erasmus Universiteit Rotterdam) spreekt over identiteitsvorming in virtuele werelden als Second Life vanuit filosofisch en cultuurhistorisch perspectief.

Mireille Hildebrandt (Vrije Universiteit Brussel) zal onder de titel 'Virtuele identiteit: geestverruiming of bewustzijnsvernauwing?' ingaan op de wisselwerking tussen identificatie en zelfbeeld en de kansen en bedreigingen van profilering in virtuele omgevingen.

Ronald Leenes (Universiteit van Tilburg) analyseert identificatieprocessen in sociale-netwerkomgevingen (zoals Hyves en Facebook) en de noodzaak van privacyvriendelijk identiteitsmanagement.

Ilja Leonard Pfeijffer (dichter) gaat in gesprek met Karin Spaink (publiciste) over het verblijven in Second Life, identiteitsvorming, en het leven na Second Life.

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie/thee

13.00 uur Opening door Bert-Jaap Koops (Commissie Wetenschap en Kunst)

13.05 uur Jos de Mul

13.50 uur intermezzo

14.00 uur Mireille Hildebrandt

14.45 uur Pauze

15.15 uur Ronald Leenes

16.00 uur intermezzo

16.10 uur Karin Spaink in gesprek met Ilja Leonard Pfeijffer

17.00 uur Plenaire vragen en discussie

17.30 uur Borrel

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Achtergrondinformatie


1.

More about...