Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr. C.C. (Carla) van Baalen

foto Prof.Dr. C.C. (Carla) van Baalen
vergrootglas

Directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) in Nijmegen. Deed onderzoek naar en promoveerde op een studie over onderduikers in de Noordoostpolder en was onder meer onderzoeker en universitair docent. Kreeg in 1998 de leiding van het CPG, dat zich onder meer bezighoudt met de geschiedschrijving van de naoorlogse kabinetten. Maakte in 2005-2006 deel uit van de Nationale Conventie die adviseerde over staatkundige vernieuwing. Is sinds december 2001 hoogleraar parlementaire geschiedenis. Mevrouw Van Baalen was verder lid van de Staatscommissie parlementair stelsel.

in de periode 2006-heden: lid Staatscommissie parlementair stelsel, bestuurder Montesquieu Instituut

1.

First names

Cornelia Carolina (Carla)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenzande, 31 December 1958

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • kandidaat-assistent bij de vakgroep vaderlandse geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, from 1982 until 1984 (12 uur per week)
 • onderzoeksassistent bij de "Groupe de Recherche Archéologique sous-marine post-mediévale" te Brussel, from February 1984 until June 1984
 • wetenschappelijk medewerker "Stichting Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders" te Amsterdam, from June 1984 until March 1986
 • toegevoegd onderzoeker bij het CPG (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis), Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1 December 1986 until 1 August 1990
 • universitair docent Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, from 1 August 1990 until 1 January 1998
 • directeur CPG (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis), Katholieke Universiteit Nijmegen (vanaf 1 september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen), from 1 August 1998
 • bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen (vanaf 1 september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen), from 1 December 2001 until 26 February 2007
 • hoogleraar parlementaire geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, from 26 February 2007

4.

Other positions

Current
 • penningmeester Montesequieu Instituut, from 1 December 2006
 • voorzitter bestuur EuParl.net, from 2007
 • lid wetenschappelijke redactieraad 'Biografisch Portaal', from 2009
 • lid jury Anne Vondelingsprijs, from 2010
 • bestuurslid Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus der Politische Parteien, from 2010
 • mede-coördinator tijdschrift ZParl: Zeitschrift für Parlamentsfragen, from 2012
 • voorzitter begeleidingscommissie 'Juliana-monument', from 2012
 • lid jury Prinsjesprijs, from 2013
 • lid redactieraad Digitaal Vrouwenlexicon '1001 vrouwen uit de 20ste eeuw', from 2014

Previous
 • lid sectie archeologie en geschiedenis, Sociaal-Historisch Centrum voor Flevoland te Lelystad, from 1991 until 1993
 • lid bestuur Stichting Jeugdhulpverlening Midden-Nederland te Utrecht, from 1993 until 1995
 • lid bestuur Universiteit voor Humanistiek, from 1999 until 2007
 • lid Commissie Toekomst Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen, from 2002 until 2005
 • columnist Nederlandse Staatscourant, from 2004 until 2008
 • voorzitter redactie Historische Publicaties Gelderland, from September 2005 until November 2011 (adviesorgaan voor Gedeputeerde Staten van Gelderland)
 • lid Nationale Conventie over staatkundige vernieuwing, from December 2005 until 5 October 2006
 • adviseur Presidium Tweede Kamer der Staten-Generaal over de 30-ledenregeling, from September 2006 until December 2006
 • voorzitter begeleidingscommssie 'Thorbecke-monument', from July 2010 until October 2011
 • voorzitter onderzoekscommissie mogelijke belastingdeal koninklijk huis, from November 2016 until December 2017
 • lid Staatscommissie parlementair stelsel, from 27 January 2017 until 13 December 2018

5.

Education

Secondary education
 • m.a.v.o. "Kreeklaan" te 's-Gravenzande, from 1971 until 1972
 • atheneum, "Groen van Prinsterer College" te 's-Gravenhage, from 1972 until 1977

Academic education
 • geschiedenis: algemene en vaderlandse geschiedenis na 1500, Rijksuniversiteit Leiden, from 1977 until 1984

Doctorate
 • letteren, Rijksuniversiteit Leiden, 12 November 1986

alternative forms of education
 • leergang leidinggeven te Nijmegen, from January 1999 until June 1999
 • training presentatie in de media, Media Academie te Hilversum, from October 2001 until November 2001

6.

Miscellaneous

Private life
 • Haar vader was tuinder
 • Promoveerde bij prof. I. Schöffer

Membership of societies and associations
 • lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 • lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
 • lid Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
 • lid Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

7.

Publications

Complete listing of publications
 • "Paradijs in oorlogstijd? Onderduikers in de Noordoostpolder" (dissertatie, 1986)
 • "Van zeeman tot residentieburger. Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838)" (samen met J.R. Bruijn, 1996)
 • "Een rituele dans in de Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties 1946-2002" (oratie, 2003)
 • "Het kabinet-Drees III 1952-1956", serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland, deel 5 (redactie, samen met J. Ramakers, 2001)
 • "De kabinetsformatie in vijftig stappen" (samen met Alexander van Kessel, 2012)
 • "In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer" (red. met R. Aerts, H. te Velde, J. Oddens en D. Smit, 2015)
 • redactie van diverse parlementaire jaarboeken
 • diverse bijdragen aan boeken en bundels, artikelen in tijdschriften en dagbladen

8.

Family

Marital status
gehuwd te Oegstgeest, 26 June 1987

Children
1 zoon

9.

Hofvijver bijdragen