Montesquieu Institute: from science to society

Radio Netherlands Worldwide (RNW)

Source: Europa Nu.
Logo Radio Netherlands Worldwide

RNW (Radio Netherlands Worldwide, voorheen Radio Nederland Wereldomroep) is de internationale publieke omroep van Nederland. RNW poogt nieuws, andere informatie en cultuur te verspreiden aan een zo groot mogelijk internationaal publiek. In 1947 begon deze omroep met haar uitzendingen die via radio, televisie en internet in verschillende werelddelen worden aangeboden.

Sinds 2013 richt de omroep zich op jongeren en jongvolwassenen in landen waar de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting beperkt is.

Aan RNW is een opleidingscentrum verbonden genaamd Radio Nederland Training Centre (RNTC). Hier worden trainingen en media- en communicatie-adviezen aan partnerorganisaties in ontwikkelingslanden gegeven.

1.

Doelstellingen

De doelstellingen van RNW zijn:

  • Het leveren van onafhankelijke informatie in landen waar persvrijheid gebrekkig of niet aanwezig is
  • Het bevorderen van vrijheid van meningsuiting door middel van onafhankelijke journalistiek en het gebruik van nieuwe media
  • Het aanbieden van programma's die tot nadenken aanzetten
  • Het aanbieden van een veilige omgeving waar jongeren hun mening kunnen geven en ideeën kunnen uitwisselen