Montesquieu Institute: from science to society

Tjeenk Willink moe van bezuinigingsplannen kabinet

Friday, April 27 2007, 14:04

Herman Tjeenk Willink krijgt vermoeidheidsverschijnselen bij het zien van de bezuinigingsplannen van het kabinet-Balkenende IV. Dit bleek gisteren bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad van State (RvS) over 2006. De vice-president van de RvS toonde zich daarbij uiterst kritisch over de voorgenomen bezuiniging van € 750 miljoen op het ambtenarenapparaat.

Volgens Tjeenk Willink ontbreekt het aan een goede analyse van hoe de overheid zou moeten functioneren en heeft bureaucratie ook voordelen, zoals zorgvuldigheid en deskundigheid. De afgelopen 15 jaar is er 'eindeloos' bezuinigd, zonder dat dat tot het gewenste resultaat heeft geleid, aldus Tjeenk Willink.

bron: website Raad van State, Het Financieele Dagblad