Montesquieu Institute: from science to society

Dr. A.H. (Anne) Flierman

foto Dr. A.H. (Anne) Flierman
vergrootglas
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Tien jaar Eerste Kamerlid voor het CDA en de laatste vier jaar daarvan eerste ondervoorzitter. Had een veelzijdige loopbaan in bestuur en onderwijs. Hij was onder meer docent geschiedenis, ambtenaar in Rotterdam, gemeentesecretaris van Arnhem en in 2005-2013 voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Sinds 2013 voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. In de Eerste Kamer voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en woordvoerder voor onder meer economische zaken, landbouw, natuur, onderwijs, volksgezondheid en infrastructuur. Leidde ook een Kamercommissie die de werkwijze tegen het licht hield. Bezadigde, maar vasthoudende debater.

CDA
in de periode 2009-2019: lid Eerste Kamer

1.

First names

Anne Herman (Anne)

2.

Personal data

Place and date of birth
Emmen, 12 November 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente te Enschede, from 1 August 2005 until 1 May 2013
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 June 2009 until 11 June 2019
 • voorzitter NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie), from 1 May 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landschap Overijssel, from 1 October 2016
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Santiz te Doetinchem/Winterswijk, from 1 January 2017 (na fusie Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix)

Previous (2/33)
 • lid Hochschulrat TUHH (Technische Universität Hamburg-Harburg), from May 2012 until 1 April 2016
 • voorzitter Raad van Advies IMDI (Innovative Medical Devices In initiative), from 1 July 2014 until 1 January 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 30 June 2015 until 11 June 2019
 • voorzitter tijdelijke commissie werkwijze (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 September 2016 until 11 July 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in 2016 het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2005 kandidaat voor de functie van Commissaris van de Koningin in Limburg (tweede op de voordracht)
 • Gaf in 2013 het woordvoerderschap onderwijs op, vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de NVAO

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.