Montesquieu Institute: from science to society

A. (Tuur) Elzinga

foto A. (Tuur) Elzinga
vergrootglas
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Uit de vakbond afkomstig SP-Eerste Kamerlid, dat zich negen jaar bezighield met wetgeving op het gebied van sociale zekerheid, pensioenen en bijstand en daarnaast het woord voerde over buitenlandse en Europese zaken. Hij was enige jaren voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Werkte voor hij lid werd van de Senaat bij de fractie van de SP in de Tweede Kamer en was algemeen coördinator van solidariteitsfonds XminY. Combineerde zijn Kamerlidmaatschap met de functie van beleidsmedewerker van FNV Mondiaal. Sinds oktober 2016 is hij adviseur internationaal en Europees vakbondswerk bij FNV Internationaal.

SP
in de periode 2007-2016: lid Eerste Kamer, spreker MI-activiteit

1.

First name

Arthur (Tuur)

2.

Personal data

Place and date of birth
Den Burg (gem. Texel), 12 December 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from 21 April 1998

4.

Main functions and occupations

  • beleidsmedewerker FNV Mondiaal, from 1 June 2007 until October 2016
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 1 October 2016
  • adviseur internationaal en Europees vakbondswerk, FNV Internationaal, from 1 October 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • lid SER (Sociaal-Economische Raad), from 1 April 2018 (namens de werknemers)

Previous (2/8)
  • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, from November 2007
  • lid FNV-commissie (kwartiermaker), ter voorbereiding van "De Nieuwe Vakbeweging", from 16 January 2012 until May 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
  • voorzitter subcommissie inzake het Europees Sociaal Handvest, Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, from January 2015
  • voorzitter vaste commissie voor de Europese Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 June 2015 until 1 October 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
  • Buurtactivist in "De Pijp" in Amsterdam
  • In 2007 medeoprichter van Tax Justice NL

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.