Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr. R. (Roel) Kuiper

foto Prof.Dr. R. (Roel) Kuiper
vergrootglas
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer in de jaren 2011-2019. Was in 2007 lid geworden van de Eerste Kamer, waarin hij een gewaardeerde rol speelde in debatten over uiteenlopende onderwerpen. Hij was lector aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam en daarna rector en buitengewoon hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen. Eerder was hij directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Verwierf veel waardering voor de wijze waarop hij het door een Eerste Kamercommissie uitgevoerde onderzoek leidde naar privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsdiensten. Combineerde een scherpe geest en vasthoudendheid met public spirit en wellevendheid in het debat.

ChristenUnie
in de periode 2007-2019: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First name

Roelof (Roel)

2.

Personal data

Place and date of birth
Mariënberg (Ov.) (gem. Hardenberg), 5 April 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), from 1988 until 1 January 2000
 • ChristenUnie, from 1 January 2000

4.

Main functions and occupations

 • interim-directeur Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, from 1 February 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 11 June 2019
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 11 June 2019
 • buitengewoon hoogleraar Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken, Theologische Universiteit Kampen, from 2013
 • voorzitter College van Bestuur (rector), Theologische Universiteit Kampen, from 1 May 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter stichting "Good Luck" (gemeenschapshuizen in Amsterdam)
 • lid bestuur Stichting "Pro Religione et Libertate"

Previous (2/12)
 • lid bestuur Stichting "De Rozelaar", from 1 December 2007 until 2008
 • voorzitter ForumC, forum voor geloof, wetenschap en samenleving (voorheen Sensor), from 2009 until 1 October 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 2011 until 20 November 2012

Honorary positions
erelid Utrechtse christelijke studentenvereniging SSR-NU

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over Europese zaken, zorg, onderwijs en financiën

9.

Miscellaneous

Private life
Zijn echtgenote is gemeenteraadslid in Barneveld

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.