Montesquieu Institute: from science to society

Dr. E.M.A. (Eric) Smaling

foto Dr. E.M.A. (Eric) Smaling
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Als wetenschapper een wat a-typische SP'er, die zich in beide Kamers op vriendelijke doch krachtige wijze inzette voor duurzaamheid, biologische en diervriendelijke landbouw en tevens voor een ruimhartige tegemoetkoming aan door de gaswinning getroffen Groningers. Hij was vanaf 1998 hoogleraar bodeminventarisatie en landevaluatie in Wageningen en later ook hoogleraar duurzame landbouw in Enschede en lid van de directie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. In de Eerste Kamer hield hij zich met name bezig met het landbouwbeleid en in de Tweede Kamer was hij onder meer woordvoerder verkeer, energie en ruimtelijke ordening. Mede-auteur van jeugdboeken, onder andere over ondervoeding in Afrika. Sinds 2019 is de heer Smaling Statenlid in Noord-Holland.

SP
in de periode 2007-2017: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, kandidaat Europees Parlement

1.

First names

Eric Marc Alexander (Eric)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 18 August 1957

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (omstreeks 1982-1994)
 • GroenLinks (omstreeks 1994-2000)
 • SP (Socialistische Partij)

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar bodeminventarisatie en landevaluatie, Wageningen Universiteit, from 1998 until 2002 (co├Ârdinator Noord-Zuid programma)
 • hoogleraar duurzame landbouw, Internationaal Instituut voor Geo-Informatie Wetenschap en Aardobservatie (ITC) te Enschede en bij leerstoelgroep Plantaardige Productiesystemen, Wageningen Universiteit, from September 2004 until 2013
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 14 May 2013
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 May 2013 until 23 March 2017
 • onderzoeker op het gebied van voedselkwaliteit en bodemvruchtbaarheid, Wageningen Environmental Research, WUR, from 1 October 2017 (3 dagen per week)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 28 March 2019

temporary replacement MP
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 14 mei 2013 tot 15 april 2014 Manja Smits als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/9)
 • lid wetenschappelijke adviesraad "Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW-VU)", Vrije Universiteit
 • lid redactieraad wetenschappelijk tijdschriften "Nutrient Cycling in Agro-Ecosystems" en "Agriculture Ecosystems & Environment"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
tweede vicevoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from June 2007 until May 2013

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2016 een initiatiefwetsvoorstel in over het niet voor regionale netbeheerders laten gelden van het groepsverbod (34.560)

9.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn partner is jeugdboekenschrijver
 • Kreeg in 2010 een anonieme melding dat de journalist/schrijver Eelke de Jong (1935-1987) zijn biologische vader was
 • Zijn (stief)vader was directielid van een staal- en metaalhandel, zijn moeder was werkzaam bij de jeugdbibliotheek in Amsterdam

Campaign trail
 • Stond in 2014 als tweede op de SP-kandidatenlijst bij de Europese verkiezingen. Miste een zetel omdat Anne-Marie Mineur met voorkeurstemmen werd gekozen.
 

10.

Hofvijver bijdragen

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.