Montesquieu Institute: from science to society

Dr. A. (Arjan) Vliegenthart

foto Dr. A. (Arjan) Vliegenthart
vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Wetenschapper en SP-bestuurder, die op betrekkelijk jonge leeftijd Eerste Kamerlid werd. Was universitair docent, programmaleider van kenniscentrum Nicis Institute en vanaf 2009 vijf jaar directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, alsmede redacteur van 'Spanning', het tijdschrift van dat bureau. In 2009 promoveerde hij aan de VU. Van 18 juni 2014 tot 30 mei 2018 was hij wethouder voor sociale zaken van Amsterdam. Als Eerste Kamerlid woordvoerder op het gebied van bestuurlijke aangelegenheden. Zo sprak hij bij de behandeling van grondwetsherzieningen, herindelingen en voorstellen op het gebied van het kiesrecht.

SP
in de periode 2007-2014: lid Eerste Kamer

1.

First name

Arjan (Arjan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Heerhugowaard, 10 December 1978

3.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from 2003

4.

Main functions and occupations

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 2 July 2014
  • wethouder (van werk en inkomen, participatie en armoedebeleid en stadsdeel Nieuw-West) van Amsterdam, from 18 June 2014 until 30 May 2018
  • directeur Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), from 1 November 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • voorzitter politieke werkgroep Kerk & Vrede, from 1 May 2005
  • columnist "SC" (voorheen "Staatscourant"), from May 2006

Previous (2/3)
  • formateur collegevorming gemeente Helmond, from March 2014 until May 2014
  • 'verkenner' collegevorming gemeente Amsterdam, from May 2014 until June 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
  • lid tijdelijke commissie voorbereiding onderzoek privatiseringen van overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 29 March 2011 until 24 May 2011
  • ondervoorzitter parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 2011 until 20 November 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.