Montesquieu Institute: from science to society

Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf

foto Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Groningse juriste die een gewaardeerd bestuurder op lokaal niveau werd. Komt uit een rood 'nest' en is dochter van een schoolhoofd. Besloot nadat zij in 1977 bij een gijzeling was betrokken politiek-bestuurlijk actief te worden en klom via het wethouderschap van Nijmegen op tot burgemeester van achtereenvolgens Zutphen, Amersfoort en Utrecht. Stond bekend om haar grote inzet en betrokkenheid bij 'haar' burgers. Wars van dikdoenerij en daardoor populair. Was enige jaren secretaris van de PvdA en bekleedde diverse adviesfuncties op het gebied van veiligheid, vervoer en cultuur.

in de periode 1999-2007: burgemeester van Utrecht

1.

First names

Annie Henny (Annie)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 19 July 1946

Place and date of death
Utrecht, 17 May 2017

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Nijmegen, from 5 September 1978 until 16 June 1989
  • wethouder (van sociale zaken en welzijn) van Nijmegen, from 7 September 1982 until 16 June 1989 (vanaf 1986 tevens locoburgemeester)
  • burgemeester van Zutphen, from 16 June 1989 until 16 June 1994
  • burgemeester van Amersfoort, from 16 June 1994 until 1 July 1999
  • burgemeester van Utrecht, from 1 July 1999 until 1 January 2008 (per 1 januari 2000 benoemd tot burgemeester van de na herindeling gevormde nieuwe gemeente Utrecht)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • voorzitter Nationale Regiegroep Belvedère
  • voorzitter Nationaal Reumafonds, from February 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd tot burgemeester van Utrecht benoemd, hoewel D66'er Kohnstamm op nummer 1 van de voordracht stond

Private life
  • Komt uit een traditioneel 'rood' gezin
  • Haar vader was hoofd van een openbare lagere school

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.