Montesquieu Institute: from science to society

T. (Tofik) Dibi

foto T. (Tofik) Dibi
vergrootglas
bron: GroenLinks
Source: Parlement.com.

Jonge, spraakmakende GroenLinks-politicus die vanuit de collegebanken in de Tweede Kamerbankjes terechtkwam. Was behalve student cultuur en media in Amsterdam actief in buurtverenigingen en als organisator van demonstraties. In de Kamer woordvoerder onderwijs, justitie, jeugd en integratie en pleitbezorger van het kinderpardon. Tevens was hij fractiesecretaris en lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen. Ging in 2012, na ruim vijf Kamerlid te zijn geweest, zonder succes de strijd aan om het lijsttrekkerschap van zijn partij en keerde daarna niet terug in het parlement.

GroenLinks
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

1.

First name

Tovek (Tofik)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vlissingen, 19 November 1980

3.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks, from 2006

4.

Main functions and occupations

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 20 September 2012

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
  • vertegenwoordiger bewonersorganisatie "Thuis in Eigen Toekomst" (TINT)
  • buurtparticipatie Bos en Lommer (Amsterdam)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
  • lid werkgroep jeugdzorg uit de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 December 2009 until May 2010
  • voorzitter klankbordgroep onderzoek kosten en effecten van klimaat- en energiemaatregelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 April 2012 until 20 September 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
  • Diende in 2007 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van media-educatie als kerndoel in het primair en voortgezet onderwijs> Het voorstel werd in 2018 ingetrokken. (31.296)
  • Diende in 2012 een samen met Jeroen Dijsselbloem (PvdA) initiatiefwetsvoorstel in over toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg (33.188)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
  • Op 18 mei 2012 besloot het partijbestuur van GroenLinks dat hij kandidaat mocht zijn bij de verkiezing van een ljsttrekker, hoewel de kandidatencommissie hem daarvoor 'ongeschikt' had verklaard. Nadat hij in beroep was gegaan bij een geschillencommissie over de gevolgde procedure, besloot het partijbestuur dat er toch een ledenreferendum moest komen tussen hem en Jolande Sap.
  • Werd in het ledenreferendum met 84 tegen 12 procent van de stemmen verslagen door Jolande Sap
  • Liet zich in 2012 op plaats tien op de kandidatenlijst plaatsen, waarbij hij zou proberen op 'eigen kracht' een zetel te veroveren. Zijn voorkeursactie mislukte echter (hij kreeg ruim 5000 stemmen, waar er ruim 15.000 nodig waren).

Private life
Zijn ouders scheidden in 1989. Toen Tofik tien jaar was, overleed zijn vader.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.