Montesquieu Institute: from science to society

J.L. (Hans) Spekman

foto J.L. (Hans) Spekman
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Onconventionele PvdA-politicus, die Kamerlid en partijvoorzitter was. Voor hij in november 2006 in de Tweede Kamer kwam onder meer wethouder van sociale zaken, maatschappelijke zorg en sport in Utrecht. In de PvdA-fractie hield hij zich bezig vreemdelingen- en asielbeleid, de Wet werk en bijstand en armoedebestrijding. Maakte zich onder meer sterk voor het zogenoemde kinderpardon. Als partijvoorzitter, wat hij sinds 2012 was, voelde hij zich verantwoordelijk voor de zware verkiezingsnederlaag in 2017. Hij trad daarom terug. Viel op door zijn kleurrijke truien en duidelijke taalgebruik. Sinds 2018 is hij directeur van het Jeugdeducatiefonds.

PvdA
in de periode 2006-2017: lid Tweede Kamer, partijvoorzitter

1.

First names

Johannes Leonardus (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zevenhuizen (Z.H.), 6 April 1966

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1986

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 25 January 2012
 • voorzitter PvdA, from 22 January 2012 until 7 October 2017
 • directer Stichting Jeugdeducatiefonds, from 1 February 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Maatschappelijk Adviesraad F.C Utrecht, from 1 January 2012
 • lid bestuur Museum van Zuilen, from January 2012

Previous (2/11)
 • onafhankelijk voorzitter Sportconnexion, from 2007 until 2011
 • onafhankelijk voorzitter commissie leefbaarheidsbudgetten, woningbouwcorporatie "Boex" en haar bewonersorganisaties, from 2008 until 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling ISKV

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Bracht in 2010 de initiatiefnota 'Altijd onderdak voor kinderen' uit over de opvang van kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers (32.566)
 • Diende in 2011 met Joël Voordewind (ChristenUnie) een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen (33.068)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Stelde in oktober 2008 in een interview met Vrij Nederland dat Nederlands-Marokkaanse probleemjongeren door een celstraf eerder een hogere dan een lagere status in hun groep kregen. Hij stelde voor hen zo aan te pakken (vernederen) dat zij status zouden verliezen.
 • Gaf op 16 februari 2012 samen met fractievoorzitter Job Cohen een interview aan ochtendkrant Trouw, waarin zij kozen voor een linkserse koers voor de PvdA. Verder namen zij afstand van het neoliberalisme. De PvdA moest volgens hen een brede partij links van het midden zijn, die verschillende groepen in de samenleving kon verbinden. De verschillen met de SP werden kleiner genoemd dan met de regeringspartijen.
 • Besloot na het aftreden van Job Cohen dat er een ledenraadpleging zou komen over de vraag wie de nieuwe politieke leider en fractievoorzitter moest worden

Private life (3/4)
 • Zijn echtgenote is docente
 • Zijn vader was timmerman. Hij was voorzitter van de plaatselijke PvdA-afdeling. Hij overleed toen Hans 1 jaar was.
 • Zijn moeder moest met alleen een weduwepensioen vier kinderen groot brengen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.