Montesquieu Institute: from science to society

Drs. A.H. (Attje) Kuiken

foto Drs. A.H. (Attje) Kuiken
vergrootglas
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Attje Kuiken (1977) is vanaf 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Van 12 december 2016 tot 16 maart 2017 was zij fractievoorzitter en daarvoor vanaf 2015 vicefractievoorzitter. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. Zij was woordvoerder asiel en migratie en verkeer. Voorts was zij voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek onderhoud en innovatie spoor. Momenteel houdt mevrouw Kuiken zich als Kamerlid bezig met onder meer binnenlandse zaken, migratie en veiligheid en justitie. Zij is voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

PvdA
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Attje Harma (Attje)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 27 October 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 2002

4.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 2004 until January 2006
 • hoofd stafbureau, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from January 2006 until November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 19 January 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 2010
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 2016 until 15 March 2017

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 19 januari en 11 mei 2010 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Saskia Laaper

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Adviesraad Leergang persoonlijk leiderschap in het publieke domein van MW&V en trainer in deze leergang, from 1 June 2018 (beiden 1x per jaar)

Previous (2/6)
 • lid Taskforce woningoverlast, from 9 March 2011
 • lid Raad van Toezicht Stichting huisartsenposten West-Brabant, from 1 February 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 November 2017
 • ondervoorzitter ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/11)
 • Diende in 2018 samen met Madeleine van Toorenburg (CDA), Foort van Oosten (VVD), Stieneke van der Graaf (CU) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over een wettelijk bestuurlijk verbod op organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (35.079)
 • Nam in 2019 de (mede)verdeding over van een door Roelof van Laar en Carla Dik-Faber (CU) ingediend, en door Jessica van Eijs (D66) medeverdedigd, initiatiefwetsvoorstel over erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Het voorstel werd in 2020 aangenomen. (34.562)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2014 bij de verkiezing van een nieuwe fractiesecretaris verslagen door Khadija Arib

Private life
 • Werd opgevoed door haar moeder; haar vader verliet het gezin
 • Groeide op in Hoogezand-Sappemeer
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.