Montesquieu Institute: from science to society

Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren

foto Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Kajsa Ollongren (1967) is sinds 26 oktober 2017 namens D66 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en viceminister-president in het kabinet-Rutte III. Van 18 juni 2014 tot 26 oktober 2017 was zij wethouder van Amsterdam en in september 2017 werd zij daar waarnemend burgemeester. In 2011-2014 was mevrouw Ollongren secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Eerder was zij plaatsvervangend secretaris-generaal op dat ministerie en daarvoor onder meer directeur-generaal economische politiek en directeur integratie en strategie van het ministerie van Economische Zaken.

D66
in de periode 2011-heden: minister, secretaris-generaal

1.

First names

Karin Hildur (Kajsa)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 28 May 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66) (sinds begin jaren '90)

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van economische zaken, zeehaven, luchthaven, deelnemingen, kunst, cultuur, lokale media, monumenten en stadsdeel Centrum) van Amsterdam, from 18 June 2014 until 26 October 2017 (tevens eerste locoburgemeester)
 • belast met waarneming van de burgemeester van Amsterdam, from 19 September 2017 until 26 October 2017 (vanwege ziekte van burgemeester Van der Laan en na diens overlijden)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en (tweede) viceminister-president, from 26 October 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous
 • lid Raad van Toezicht IMD (Instituut voor Meerpartijendemocratie), from January 2005 (namens D66)
 • secretaris kabinets(in)formatie, from June 2010 until October 2010

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Besloot in 2017 de lopende procedure voor de voorgenomen herindeling Heerlen-Landgraaf (Parkstad Limburg) te beëindigen en gesprekken te beginnen over een nieuwe procedure
 • Bracht in 2019 een beleidskader uit voor gemeentelijke herindelingen. Centraal staat daarin het draagvlak, al blijft de mogelijkheid dat een provincie het initiatief neemt tot herindeling. De provincie moet dan wel een visie hebben op de bestuurlijke organisatie en vooraf overleggen met de minister. Regionale verschillen in taken en bestuursvorm worden toegestaan. (28.750)

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2018 de Wet intrekking raadgevend referendum (Stb. 214) tot stand. Door het niet-bindende karakter, wat onjuiste verwachtingen bij kiezers opleverde, beantwoordde het instrument niet aan het beoogde doel (34.854)
 • Bracht in 2018 twaalf wetten tot gemeentelijke herindelingen in zeven provincies tot stand, waardoor het aantal gemeenten met 25 werd verminderd. De gemeente Groningen werd uitgebreid met Haren en Ten Boer. Verder werd onder meer de gehele Hoeksche Waard één gemeente, werden Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd en bleven er in Noordoost-Groningen nog slechts twee gemeenten (Het Hogeland en Westerkwartier). Haarlemmerliede ging over naar Haarlemmermeer. De nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen en Zederik) werd ingedeeld bij de provincie Utrecht. (34.805, 34.806, 34.824, 34.825, 34.826, 34.827, 34.828, 34.829, 34.830, 34.831, 34.832, 34.833)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Groeide op in Oegstgeest
 • Verbleef tijdens haar studie in Parijs, Straatsburg en Avignon
 • Gaf trainingen aan nieuwe politieke partijen in Oost-Europa

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer vijf op de D66-kandidatenlijst, maar werd niet gekozen

Titles of nobility
 • De familie werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.