Montesquieu Institute: from science to society

Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren

foto Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Kajsa Ollongren (1967) is sinds 26 oktober 2017 namens D66 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III. Tot 1 november 2019 was zij tevens viceminister-president en dat is zij opnieuw sinds 14 mei 2020. Van 1 november 2019 tot 14 april 2020 was zij op non-actief. Mevrouw Ollongren was van 18 juni 2014 tot 26 oktober 2017 wethouder van Amsterdam en in september 2017 werd zij daar waarnemend burgemeester. In 2011-2014 was zij secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Eerder was zij plaatsvervangend secretaris-generaal op dat ministerie en daarvoor onder meer directeur-generaal economische politiek en directeur integratie en strategie van het ministerie van Economische Zaken.

D66
in de periode 2011-heden: minister, secretaris-generaal

1.

First names

Karin Hildur (Kajsa)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 28 May 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66) (sinds begin jaren '90)

4.

Main functions and occupations

 • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, from 15 August 2011 until 18 June 2014
 • wethouder (van economische zaken, zeehaven, luchthaven, deelnemingen, kunst, cultuur, lokale media, monumenten en stadsdeel Centrum) van Amsterdam, from 18 June 2014 until 26 October 2017 (tevens eerste locoburgemeester)
 • belast met waarneming van de burgemeester van Amsterdam, from 19 September 2017 until 26 October 2017 (vanwege ziekte van burgemeester Van der Laan en na diens overlijden)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en (tweede) viceminister-president, from 26 October 2017 until 1 November 2019
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, from 1 November 2019 until 14 April 2020 (vanwege medische redenen vervangen)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 14 April 2020
 • (tweede) viceminister-president, from 14 May 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous
 • lid Raad van Toezicht IMD (Instituut voor Meerpartijendemocratie), from January 2005 (namens D66)
 • secretaris kabinets(in)formatie, from June 2010 until October 2010

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • In 2019 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel over verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen voor wethouders en gedeputeerden van het vereiste van ingezetenschap. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door minister Plasterk. (34.807)
 • Bracht in 2020 als uitvloeisel van de Omgevingswet de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit over de ruimtelijke inrichting tot 2050. Er zijn vier prioriteiten: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied. Gepland staan onder meer de bouw van een miljoen woningen tot 2030, waarbij groene gebieden rond steden zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Investeringen in openbaar vervoer en fietsroutes zijn nodig. Stedelijke gebieden moeten aantrekkelijker worden. Bij vraagstukken van duurzame energieopwekking worden burgers betrokken in de besluitvorming. Versnippering van het landschap zal worden tegengegaan. Er wordt ingezet op kringlooplandbouw.

Legislative activities as minister (2/7)
 • Bracht in 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Stb. 382) tot stand. Door een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Bij de oplevering moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever wordt aangescherpt. Het wetsvoorstel was in 2016 ingediend en in 2017 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Blok. (34.453)
 • Bracht in 2020 wetten tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en tot splitsing van de gemeente Haaren

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Moest in oktober 2019 om gezondheidsreden verstek laten gaan bij de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Knops nam haar toen waar.

Private life (3/4)
 • Groeide op in Oegstgeest
 • Verbleef tijdens haar studie in Parijs, Straatsburg en Avignon
 • Gaf trainingen aan nieuwe politieke partijen in Oost-Europa

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer vijf op de D66-kandidatenlijst, maar werd niet gekozen

Titles of nobility
 • De familie werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.