Montesquieu Institute: from science to society

Balkenende formateur van een kabinet van CDA en VVD

Wednesday, July 5 2006, 16:03

De koningin heeft minister-president Balkenende benoemd tot formateur van een kabinet van CDA en VVD. Dat kabinet zal verkiezingen uitschrijven en de begroting 2007 indienen.

Informateur Lubbers had in zijn eindadvies geadviseerd Balkenende tot formateur te benoemen.

bron: anp