Montesquieu Institute: from science to society

Mr. G.J.A. (Geert Jan) Hamilton

foto Mr. G.J.A. (Geert Jan) Hamilton
vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Geert Jan Hamilton (1952) was van 1 september 2006 tot 1 oktober 2018 Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De heer Hamilton was eerder directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bekleedde daarvoor een aantal functies bij Zorgverzekeraars Nederland en diens rechtsvoorganger de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen. Sinds 2017 secretaris van het Nationaal Rampenfonds.

in de periode 2006-2018: Griffier Eerste Kamer

1.

First names

Gerardus Johannes Augustinus (Geert Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nijmegen, 14 April 1952

3.

Main functions and occupations

  • directieadviseur Juridische en Internationale Zaken, ZN (Vereniging Zorgverzekeraars Nederland), from 1 January 1995 until 1 November 1999
  • directeur Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 1 November 1999 until 1 September 2006
  • Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 September 2006 until 1 October 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Current
  • secretaris Nationaal Rampenfonds, from 1 April 2017

Previous (2/34)
  • lid Executive Committee, ASGP (Association of Secretaries-General of Parliaments), from 2011 until 14 October 2014
  • vicepresident ASGP (Association of Secretaries General Parliaments), from 14 October 2014 until 1 October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid projectgroep Huis voor de democratie en rechtsstaat

Honorary positions
erevoorzitter Association Internationale de la Mutualité

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
  • Was in 2003 vertegenwoordiger van de minister van VWS bij het 'High Level Process of Reflection on Patient Mobility and Healthcare Developments in the European Union'
  • Was als directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS nauw betrokken bij de herziening van het zorgstelsel die onder minister Hans Hoogervorst werd doorgevoerd (Zorgverzekeringswet; Wet Marktordening Gezondheidszorg; Wet Toelating Zorginstellingen)
  • Was als Griffier van de Verenigde Vergadering der Staten Generaal ambtelijk eerstverantwoordelijke voor de organisatie van de Verenigde Vergadering op 30 april 2013 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarin koning Willem-Alexander de eed aflegde en werd ingehuldigd

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Hofvijver bijdragen

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until August  9, 2011.