Montesquieu Institute: from science to society

Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruins

foto Mr.Drs. B.J. (Bruno) Bruins
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Bruno Bruins (1963) is sinds 26 oktober 2017 in het kabinet-Rutte III minister voor Medische Zorg (en Sport) op het ministerie van VWS. Hij was eerder, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende III. De heer Bruins was onder meer werkzaam bij enkele vervoersbedrijven en voor de VVD in de periode 2000-2006 wethouder van Den Haag. Tevens was hij voorzitter van veiligverkeersorganisatie 3VO. Van 23 februari tot 1 november 2007 was hij waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg en in 2008-2011 directeur van vervoersbedrijf Connexxion. In 2012-2017 was hij bestuursvoorzitter van het UWV en in 2016-2017 tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep.

VVD
in de periode 2006-heden: staatssecretaris, minister

1.

First names

Bruno Johannes (Bruno)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 10 July 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, from 7 July 2006 until 22 February 2007
 • lid Raad van Bestuur (chief customer relations officer) Connexxion Holding N.V., from 1 September 2008 until 1 August 2011
 • voorzitter Raad van Bestuur UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), from 1 January 2012 until 26 October 2017
 • minister zonder portefeuille, minister voor Medische Zorg, from 26 October 2017 (gebruikt sinds november 2017 soms de aanduiding 'voor Medische Zorg en Sport')

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; 2. hoger beroepsonderwijs (inclusief kunstvakonderwijs); 3. wetenschappelijk onderwijs; 4. beroepskolom; 5. studiefinancieringsbeleid en 6. internationale aspecten van het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs
 • Is als minister onder andere belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/22)
 • informateur collegevorming gemeente Wassenaar, March 2014 (na bestuurscrisis)
 • voorzitter Raad van Toezicht NPO (Nederlandse Publieke Omroep), from 1 January 2016 until October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
ambassadeur UNICEF Den Haag

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek over de rechtspositie van studenten en raden van toezicht. (30.832)
 • Zag in 2019 af van indiening van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG II) over het onderscheid tussen hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. De positie van hen die een 'ouder' diploma hadden, kwam daarmee onder druk. Tegen het concept-wetsvoorstel kwam veel verzet.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2018 de Wet uitvoering antidopingbeleid in het Staatsblad (Stb. 344). Er komt een publiekrechtelijke regeling van het antidopingbeleid in de vorm van een Dopingautoriteit. Die voert dopingcontroles uit, verzamelt en onderzoekt informatie over doping-overtredingen en geeft voorlichting. Het wetsvoorstel was in 2016 ingediend en in 2018 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Schippers. (34.543, 34.543)
 • Bracht in 2019 een nieuwe Wet medische hulpmiddelen tot stand. Basis voor de wet zijn EU-verordeningen die als doel hebben de veiligheid van medische hulpmiddelen op verschillende manieren te waarborgen: door strengere regels voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen en door strenger toezicht op fabrikanten en hun producten die op de markt beschikbaar zijn. (35.043, 35.043)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Volgde in augustus 2000 Henk Meijer op als wethouder toen die tot burgemeester van Zwolle was benoemd
 • Kreeg in oktober 2018 in de Tweede Kamer ernstige kritiek op zijn in ogen van veel fracties te passieve houding bij het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. Een door PVV'ers Agema en Wilders ingediende motie van wantrouwen kreeg echter alleen steun van PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en FvD.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.