Montesquieu Institute: from science to society

Drs. N. (Nevin) Özütok

foto Drs. N. (Nevin) Özütok
vergrootglas
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Nevin Özütok (1960) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Eerder was zij tijdelijk Tweede Kamerlid van 30 mei tot 30 november 2006. Daarna was zij wethouder en bestuurder van Stadsdeel Amsterdam-Oost. Eerder was zij vicevoorzitter van GroenLinks en bestuurder van FNV Bondgenoten in de luchtvaartsector. Tevens zat zij vijf jaar in de gemeenteraad van Amsterdam. Als Kamerlid houdt zij zich bezig met binnenlandse zaken, emancipatie en Koninkrijksrelaties.

GroenLinks
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

1.

First name

Nevin (Nevin)

2.

Personal data

Place and date of birth
Adana (Turkije), 20 March 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 May 2006 until 30 November 2006
 • wethouder (belast met openbare ruimte, groen en duurzaamheid, reiniging, economie en markt, wijkaanpak, parken en dierenwelzijn), stadsdeel Amsterdam-Oost, from 3 May 2010 until May 2014
 • lid dagelijks bestuur (belast met sociale zorg en duurzaamheid), stadsdeel Amsterdam-Oost, from May 2014 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/5)
 • lid bestuur Verzetsmuseum te Amsterdam, from 2009 until 2015
 • lid Raad van Commissarissen Koninklijk Theater Carré, from 2009 until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 June 2018
 • ondervoorzitter commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Nam in 2017 de verdediging van Liesbeth van Tongeren over van een door Boris van der Ham (D66), Naima Azough (GroenLinks) en Anja Timmer (PvdA) in 2010 ingediende initiatiefwetsvoorstel tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (eerste lezing grondwetsherziening). Medeverdedigers werden Vera Bergkamp en Kirsten van den Hul. Het wetsvoorstel werd in 2019 aangenomen. (32.411)
 • Diende in 2019 samen met Lilianne Ploumen (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Corrie van Brenk (50PLUS) het initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen in (35.157)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in de gemeenteraad van Amsterdam fractiewoordvoerder financiën en economische zaken
 • Zij was in 2005 kandidaat voor het voorzitterschap van GroenLinks, maar verloor van Herman Meijer
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.