Montesquieu Institute: from science to society

Sterkere positie minister-president

Friday, May 26 2006, 12:16

De minister-president krijgt een sterkere positie binnen het kabinet. Het reglement van orde van de ministerraad wordt zodanig gewijzigd dat de premier naar eigen inzicht onderwerpen kan agenderen voor de vergadering van de ministerraad. Ook kan de minister-president in de toekomst zogenaamde 'onderraden' van vakministers bijeenroepen.

Tot dusver kon de minister-president alleen onderwerpen agenderen 'in overeenstemming met de gevoelens van de ministerraad'. De betrokken vakminister of de meerderheid van de ministerraad moesten het met de agendering eens zijn. De premier kan straks zelf het initiatief nemen. Officieel was de minister-president altijd 'primus inter pares' (eerste onder gelijken), maar nu krijgt hij een sterkere positie ten opzichte van de andere ministers.

Een speciale commissie binnen het kabinet studeert op verdere hervormingen. Zo heeft de Raad van State geadviseerd om de rol van de minister-president in Europese zaken te versterken. Het advies van de Raad om vakministers verantwoordelijk te maken voor de coördinatie van Europees beleid op hun terrein wordt echter niet overgenomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de coördinatie verzorgen.

Ook het staatssecretariaat van Europese Zaken blijft op Buitenlandse Zaken en verhuist niet naar het ministerie van Algemene Zaken. Naar verluidt heeft minister Bot een verhuizing naar het departement van de minister-president geblokkeerd.

De plannen zijn opgenomen in de kabinetsreactie op het advies 'Nederlandse staatsinstellingen en Europa' van de Raad van State. De reactie is afgelopen week naar de Eerste Kamer gestuurd.

bron: NRC Handelsblad 24 mei 2006

 

Meer over