Montesquieu Institute: from science to society

Praktisch Europa in het kort

Source: Europa Nu.

De Europese Unie maakt veel regels. Deze zijn vaak nogal technisch en daardoor niet zo aansprekend. Toch zijn er ook heel wat regels waarvan we de gevolgen in de alledaagse praktijk kunnen zien. Bijvoorbeeld doordat we goedkoper mobiel kunnen bellen als we in een ander land op vakantie zijn.

1.

Vrij reizen, wonen en werken in de Europese Unie

reizen

Eén van de grote verworvenheden van de EU is dat alle EU-burgers vrij door de EU mogen reizen. Dit betekent dat slechts een geldig paspoort of identiteitskaart nodig is om naar andere EU-landen te kunnen reizen. Daarnaast heeft u als burger van een EU-lidstaat, in vergelijking met toeristen en reizigers uit niet EU-landen, extra rechten en mogelijkheden. Zo mag u vrij naar alle andere lidstaten reizen en daar tijdelijk wonen.

Ook beschikt u over bepaalde mogelijkheden en garanties bij (onder meer) particuliere aankopen en transacties en hebt u extra rechten bij noodzakelijke medische verzorging. Verder kunt u als inwoner van de EU overal ter wereld bij elke Europese ambassade aankloppen.

wonen

De Europese Unie heeft geregeld dat alle burgers in de EU die in een andere EU lidstaat werken het recht hebben om hier ook permanent te wonen. Dit brengt een aantal rechten met zich mee die burgers eerder nog niet hadden als ze in een andere EU lidstaat gingen werken.

werken

Volgens de Europese wetgeving hebt u het recht om in een ander EU-land in loondienst of als zelfstandige te gaan werken, er werk te zoeken, of er van uw pensioen te genieten. U moet dan op dezelfde manier worden behandeld als de burgers van dat land. Een aantal rechten die u als werknemer in de EU hebt, gelden ook voor uw huwelijkspartner en uw familieleden.

2.

Hulp aan ruim twee miljoen jongeren bij studeren in het buitenland

De EU heeft verschillende programma's ingesteld, zoals Erasmus+, om uitwisseling naar het buitenland op onderwijsgebied te stimuleren.

3.

Ondernemen over de grenzen

Binnen de Europese Unie bestaat een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Toch is grensoverschrijdend ondernemen niet eenvoudig. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen administratieve verplichtingen een hoge drempel vormen.

4.

Kopen en huren in een ander EU-land

De Europese Unie heeft het voor consumenten makkelijker gemaakt om over de grens producten te kopen en verkopen. Zo zijn er regels opgesteld om ervoor te zorgen dat alle producten werken en veilig zijn. Bovendien worden er eisen gesteld aan online producten om consumenten te beschermen.

5.

Voordelen één Europese markt

Het bewaren van vrede en het creëren van economische voordelen zijn twee hoofddoelen van de Europese Unie. Om beide te bereiken hebben de Europese lidstaten besloten hun markten samen te voegen, waardoor zij afhankelijk werden van elkaar (vrede) en de markt groter werd met meer concurrentie (economische voordelen). Deze gezamenlijke markt staat bekend als de interne markt. Deze schaalvergroting heeft geleid tot lagere prijzen, bijvoorbeeld voor telefonie of vliegtickets, en meer keuzevrijheid.

6.

Ziekte en gezondheid

Binnen de Europese Unie zijn voorzieningen bij ziekte voor een groot deel op elkaar afgestemd. Dit brengt met zich mee dat u verzekerd blijft als u tijdelijk in een ander land van de EU gaat werken of daar op vakantie bent.

7.

Recht en rechtspraak

Ieder land binnen de EU heeft zijn eigen wetten en zijn eigen rechtspraak. De Europese Unie bepaalt welke regels er gelden bij juridische problemen die zich in een ander land afspelen of die zich voordoen tussen personen uit verschillende lidstaten.

8.

Cultuur en plezier

De Europese Unie voert niet alleen beleid dat moet zorgen voor bijvoorbeeld een sterke economie, maar houdt zich ook bezig met het in stand houden en stimuleren van de verschillende culturen die Europa rijk is. Hieronder staan enkele voorbeelden van initiatieven om de cultuur van de Europese lidstaten in het zonnetje te zetten.

9.

Mannen en vrouwen krijgen evenveel betaald voor gelijk werk

Gelijkheid en non-discriminatie nemen een belangrijke plek in op de agenda van de Europese Unie. Door middel van wetgeving zorgt de EU ervoor dat burgers overal in de Europese Unie dezelfde mate van bescherming tegen discriminatie genieten.

10.

Meer informatie