Montesquieu Institute: from science to society

Donner wil hardere aanpak paspoortfraude

Minister Donner (Justitie) wil paspoortfraude harder aanpakken. Mensen die binnen een of twee jaar relatief vaak hun paspoort kwijtraken, zouden hun document wat hem betreft tijdelijk moeten verliezen.