Montesquieu Institute: from science to society

Aanklacht tegen Donner en Verdonk voor dood door schuld wegens brand Schiphol

Ruim 4200 mensen steunen inmiddels het initiatief om de ministers Donner (Justitie) en Verdonk (Vreemdelingenzaken) naar aanleiding van de fatale brand op Schiphol aan te klagen voor dood door schuld.