Montesquieu Institute: from science to society

Van der Hoeven wil één wet voor het onderwijs

Het gehele onderwijs in Nederland komt onder een wet te vallen. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) wil af van aparte wetten voor primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.