Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Mr. L.F.M. (Luc) Verhey

foto Prof.Mr. L.F.M. (Luc) Verhey
vergrootglas
bron: Raad van State

Prof. Luc Verhey (1960) is sinds 1 maart 2011 staatsraad bij de afdeling advisering. Vanaf 1 april 2012 bekleedt hij de Kirchheiner leerstoel in Leiden. Hij was hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. Eerder was hij universitair docent en wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie. In 2007-2012 was hij tevens directeur van het Montesquieu Instituut Maastricht.

in de periode 2006-heden: staatsraad, fellow Montesquieu Instituut, voorzitter wetenschappelijke raad MI

1.

First names

Lucas Franciscus Maria (Luc)

2.

Personal data

Place and date of birth
Helmond, 22 June 1960

3.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk docent staats- en bestuursrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1986 until 1989
 • universitair docent staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1989 until 1993
 • wetgevingsjurist, directie wetgeving (afdeling algemeen wetgevingsbeleid), ministerie van Justitie, from 1993 until 2000 (vanaf 1996 raadadviseur)
 • raadadviseur in buitengewone dienst, directie wetgeving, ministerie van Justitie (projectleider wetgeving staatkundige hervorming Nederlandse Antillen), from 2007 until 2010
 • hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit van Maastricht, from 1 April 2000
 • directeur Montesquieu Instituut, Centrum voor parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling te 's-Gravenhage/Maastricht, from 2007 until 1 April 2012
 • staatsraad, Afdeling advisering (Raad van State), from 1 March 2011
 • bijzonder hoogleraar constitutioneel recht (Kirchheiner leerstoel), Universiteit Leiden, from 1 April 2012

4.

Other positions

Current
 • voorzitter wetenschappelijke raad Montesquieu Instituut, from 1 September 2012
 • lid van de Regieraad Responsieve Overheid

Previous
 • actief lid (dagelijks) bestuur NJCM (Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten), from 1985 until 1994 (5 jaar lid bestuur en 2 jaar lid dagelijks bestuur)
 • lid Commissie van Toezicht persoonsregistraties en politieregisters, politie regio Haaglanden, from 1988 until 1994
 • lid redactie NJCM-Bulletin, from 1993 until 2008
 • lid (vanaf 2003 vicevoorzitter) gebiedsbestuur maatschappij- en gedragswetenschappen, NWO, from 2000 until 2004
 • lid evaluatiecommissie Algemene Wet Bestuursrecht (commissie-Boukema), from 2001 until 2002
 • raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep, from 2002
 • lid bestuur Montesquieu Instituut te 's-Gravenhage, from 2006 until 2012
 • voorzitter redactie "Regelmaat. Tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken", from 2008
 • lid evaluatiecommissie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, from September 2014
 • lid curriculumcommissie Academie voor Wetgeving, from 2001
 • lid bestuur Staatsrechtkring, from 2000 until 2018

5.

Education

Secondary education
 • gymnasium-b, "Bonaventuracollege" te Leiden, from 1972 until 1978

Academic education
 • sociologie, Rijksuniversiteit Leiden, from 1978 until 1979
 • Nederlands recht: staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Leiden, from 1979 until 1985

Doctorate
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht, 30 September 1992 (promotieonderzoek 1989-1992)

alternative forms of education
 • studiesessie "International Institute of Human Rights", Straatsburg, 1986
 • docententraining, Rijksuniversiteit Utrecht, 1990
 • Europees bestuur, 1994
 • basisoriëntatie management, 1995
 • cursus projectmanagement, 1996
 • cursus internationaal onderhandelen, 1997
 • Interdepartementale Management Leergang, georganiseerd door Nederlandse School voor Openbaar bestuur, from 1998 until 1999

6.

Publications

Complete listing of publications
 • "Privacy verzocht", Privacyreeks nr. 5, uitgave Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, Amsterdam 1986
 • "Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland" (in samenwerking met P.W.C. Akkermans en C.J. Bax), Groningen 1988
 • "Universaliteit van grondrechten" (in samenwerking met C.J. Bax, H.W.P.M. van der Linden, C. Riezebos en G.F.M. van der Tang), Rotterdam 1989
 • "Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy" (dissertatie, 1992)
 • "Vierkant rond het departement" (redactie, in samenwerking met J.H. van Kreveld, 1994)
 • "De zwoegers uit het vooronder. Over ambtelijke taakuitoefening, ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire controle" (oratie, 2001)
 • Koopmans' Compendium van het staatsrecht (in samenwerking met Th.L. Bellekom, A.W. Heringa, J. van der Velde), Deventer 2002 (negende druk).
 • "Op zoek naar kwaliteit. Een onderzoek naar de toepassing en operationalisering van wetgevingskwaliteiten" (in samenwerking met S. Klosse, M. Peeters, S. Ubachs), Den Haag 2003
 • "Ministeriële verantwoordelijkheid opnieuw gewogen" (red. met J.Th.J. van den Berg en J.L.W. Broeksteeg, Publicaties van de Staatsrechtkring, 2006)
 • "Compendium van het staatsrecht" (met A.W. Heringa, Th.L. Bellekom en J. van der Velde, 2007)
 • "De minister-president in vergelijkend perspectief" (in samenwerking met J.L.W. Broeksteeg en E.T.C. Knippenberg, Den Haag 2004
 • "Het Parlement. Staatsrechtconferentie 2006" (red. met J.Th.J. van den Berg en J.L.W. Broeksteeg), (Publicaties van de Staatsrechtkring, 2007)
 • "Wetgever en constitutie. Jaarvergadering Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid" (2009)
 • "De constitutionele conventie: een lacune in ons staatsrecht" (oratie, 2014)
 • talrijke wetenschappelijke artikelen

7.

Family

Marital status
gehuwd

Children
2 dochters

8.

Hofvijver bijdragen