Montesquieu Institute: from science to society

Drs. R.W. (Raymond) Knops

foto Drs. R.W. (Raymond) Knops
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Raymond Knops (1971) is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III. Hij was van 11 oktober 2005 tot 26 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA (met onderbrekingen in 2006-2007 en in 2010). Hij was woordvoerder buitenlandse zaken en defensie. Eerder was hij ook woordvoerder wonen. In 2011-2014 was de heer Knops voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hij was voorts fractiesecretaris en lid van het Presidium. De heer Knops was in 1999-2005 wethouder van Horst aan de Maas en daarvoor beroepsofficier.

CDA
in de periode 2005-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Raymond Willem (Raymond)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hegelsom (gem. Horst), 10 November 1971

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (voor economische- en agrarische Zaken, ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en volkshuisvesting) van Horst, from 1999 until 1 January 2001
 • wethouder (voor economische zaken, agribusiness, recreatie en toerisme en strategische projecten) van Horst aan de Maas, from 1 January 2001 until October 2005 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 October 2005 until 30 November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 17 June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 September 2010 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder meer belast met Koninkrijksrelaties, informatiesamenleving en identiteit), from 26 October 2017

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris belast met 1. Koninkrijksrelaties; 2. informatiesamenleving en overheid; 3. identiteit; 4. Rijksvastgoedbedrijf; 5. verzelfstandigingsbeleid; 6. beperking regeldruk burgers; 7. Grensoverschrijdende samenwerking en 8. adeldom

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/26)
 • mede-eigenaar Jorim Holding B.V., from 2016 until October 2017
 • lid Raad van Advies Fontys Hogeschool Engineering en Automotive, 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid tijdelijke commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 October 2012 until 2 April 2014
 • lid COSAC (Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen) namens de Tweede Kamer, until 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit over bouwsparen (34.149)
 • Diende in 2016 samen]met Han ten Broeke (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op de koopvaardij (34.558)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Benoemde in februari 2018 Marcolino (Mike) Franco tot regeringscommissaris op Sint-Eustatius

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2018 de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (Stb. 26) tot stand. De spoedwet maakt het mogelijk dat Nederland tijdelijk het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius overneemt vanwege ernstige taakverwaarlozing van het huidige bestuur. (34.877)
 • Bracht in 2018 een wet tot wijziging van de Wet basisregistratie personen tot stand, waardoor voortaan ook gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen in de BRP worden opgenomen (34.882)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Hij is als luitenant-kolonel van november 2004 tot en met februari 2005 uitgezonden geweest naar Irak. Hij hield zich daar bezig met CIMIC-projecten op het gebied van irrigatie, brandstof en energie.

Private life
Was trombonist bij fanfare "Sint Hubertus" in Hegelsom

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.