Montesquieu Institute: from science to society

Dr.Mr. C.J.M. (Kees) Schuyt

foto Dr.Mr. C.J.M. (Kees) Schuyt
vergrootglas
bron: Raad van State
Source: Parlement.com.

Als jurist, socioloog en filosoof één van de grondleggers van de rechtssociologie in Nederland. Al op 29-jarige leeftijd trok hij de aandacht met zijn alom geroemde proefschrift 'Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid', een in die tijd heftig besproken thema. Ook in zijn verdere loopbaan combineerde hij eruditie en grote belezenheid met maatschappelijk engagement. Dat kwam tot uitdrukking in vele publicaties (over de rechtstaat, over normen en waarden, over onderwijs) en in zijn verdere loopbaan: hoogleraar, lid WRR, columnist van 'De Volkskrant', lid van de Raad van State en vanaf 2013 gepensioneerd..

in de periode 2005-2013: lid Raad van State

1.

First names

Cornelis Johannes Maria (Kees)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leidschendam, 11 January 1943

3.

Party/Movement

Equally disposed party
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar rechtssociologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1 September 1974 until 1 September 1980
 • hoogleraar empirische sociologie, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1980 until 1 March 1992
 • hoogleraar sociologie (in het bijzonder de bestudering van actuele maatschappelijke vraagstukken), Universiteit van Amsterdam, from 1 March 1992 until 1 January 2008 (benoemd bij K.B. van 19 december 1991; vanaf 1 januari 2005 onbezoldigd)
 • lid Raad van State, from 1 January 2005 until 1 February 2013
 • bijzonder hoogleraar "vraagstukken op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid" (Cleveringa-leerstoel), Universiteit Leiden, from November 2006 until November 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/18)
 • voorzitter landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit, voor LOWI, KNAW, NOW en VSNU, from November 2006 until 2015
 • tweede wisselleerstoelhouder faculteit der sociale wetenschappen (prof.dr. J.A.A. van Doornleerstoel), Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1 February 2013 until 30 June 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Was in 1999 voorzitter van de projectgroep van het WRR-rapport "Generatiebewust beleid"
 • Was ub 2001 voorzitter van de projectgroep van het WRR-rapport "Toekomstbewuste rechtsstaat"
 • Was in 2003 voorzitter van de projectgroep van het WRR-rapport "Normen en waarden en de last van het gedrag"

Private life
 • Actief als vrijwilliger bij athletiekvereniging "Sparta" in Leidschendam
 • Promoveerde bij prof. J.F. Glastra van Loon en prof. W.H. Nagel

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.