Montesquieu Institute: from science to society

Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg

foto Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg
vergrootglas
bron: Fotograaf Maarten Kools
Source: Parlement.com.

Kathalijne Buitenweg (1970) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Daarvoor was zij lid van het College voor de Rechten van de Mens (sinds 2012) en voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Van 1999 tot 2009 was zij lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Daar zette zij zich met name in voor het tegengaan van discriminatie en een sterkere Europese justitiesamenwerking. In 2004 was zij lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Voor GroenLinks is zij bovendien medewerkster geweest van de fracties in het Europees Parlement en de Tweede Kamer. Mevrouw Buitenweg is tegenwoordig vicefractievoorzitter. Zij houdt zich in de Kamer bezig met justitie, politie en veiligheid.

GroenLinks
in de periode 1999-heden: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement, spreker MI-activiteit

1.

First names

Kathalijne Maria (Kathalijne)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 27 March 1970

3.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

European Parliamentary Group
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

4.

Main functions and occupations

 • lid Europees Parlement, from 20 July 1999 until 14 July 2009
 • voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, from 2016 until 2017
 • lid College voor de Rechten van de Mens, from 1 October 2012 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, from 15 January 2018

Previous (2/16)
 • lid Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, from 2015
 • voorzitter BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang), from April 2016 until 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter tijdelijke commissie Digitale Toekomst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 July 2019

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Trok in 2018 het initiatiefwetsvoorstel over de constitutionele toetsing in, nadat de Raad van State had geoordeeld dat door de lange behandelingsduur niet de juiste procedure was gevolgd. De Tweede Kamer besloot evenwel dat er besluit over vervallenverklaring moest worden genomen. Dat gebeurde in september 2018.
 • Bracht in 2019 samen met haar fractiegenoten Paul Smeulders, Corinne Ellemeet en Lisa Westerveld de initiatiefnota uit 'Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie' (35.240)

Activities on European affairs (2/8)
 • Diende in april 2005 een verslag in over procedurele rechten in strafprocedures binnen de EU, voor verdachten die in een ander EU-land zijn gearresteerd (wetgevende raadplegingsprocedure). Pleitte onder meer voor uitgebreide rechten voor de advocaat, die altijd alle stukken moet kunnen inzien; en de aanwezigheid van een tolk bij alle besprekingen tussen verdachte en advocaat, bij ondervraging van verdachten, en wanneer verdachten in de rechtszaal moet verschijnen.
 • Diende in juli 2007 een verslag in over de toepassing van Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 betreffende het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Stelde dat de Commissie naast het toezicht op de correcte wettelijke omzetting van de richtlijnen, ook oog moet hebben voor de belemmeringen in het veld. In maart 2009 stemde de commissie burgerlijke vrijheden van het Europees Parlement in met dit rapport.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in februari 2004 door het congres van GroenLinks tot lijsttrekker bij de Europese verkiezingen gekozen, hoewel Joost Lagendijk was voorgedragen.
 • Was in 2017 bij de formatie-onderhandelingen over eventuele deelname van GroenLinks aan een kabinet secondant van fractievoorzitter Klaver

Private life
 • Groeide op in een woongroep
 • Gehuwd met Maarten van Poelgeest, oud-wethouder van GroenLinks in Amsterdam

Campaign trail
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Hofvijver bijdragen

12.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.