Montesquieu Institute: from science to society

Drs. H. (Hans) Borstlap

foto Drs. H. (Hans) Borstlap
vergrootglas
bron: Raad van State
Source: Parlement.com.

CDA-partijideoloog, topambtenaar en veertien jaar staatsraad, die buiten de politieke schijnwerpers invloedrijk was. Zoon van een vicevoorzitter van het CNV. Begon zijn loopbaan als medewerker van het wetenschappelijk instituut van de ARP (vanaf 1980 voor het CDA). Was daarna sociaaleconomisch adviseur van minister-president Lubbers tijdens diens eerste twee kabinetten. In de nadagen van het kabinet-Lubbers II werd hij directeur-generaal Algemene beleidsaangelegenheden op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sloot zijn ambtelijke loopbaan af als directeur-generaal op het ministerie van Onderwijs. Als lid van de Raad van State in het bijzonder betrokken bij de advisering over het financieel en sociaaleconomisch beleid.

in de periode 2002-2016: lid Raad van State

1.

First name

Hans (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 28 July 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

  • directeur-generaal Strategie en Arbeidsmarkt, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, from 2000 until 1 September 2002
  • lid Raad van State, from 1 September 2002 until 1 August 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
  • onafhankelijk voorzitter cao Waterschappen
  • onafhankelijk voorzitter commissie die onderzoek doet naar zorgbehoeften van Dutchbat III-veteranen

Previous (2/29)
  • verkenner/bemiddelaar cao waterschappen, 2018
  • onafhankelijk voorzitter commissie Regulering van Werk, from November 2018 until January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Behoorde in december 1966 met onder anderen Boersma, De Graaf en Boukema tot een aantal ARP-leden die per brief het Centraal Comité van de ARP liet weten teleurgesteld te zijn over het niet voor een Tweede Kamerkandidatuur voordragen van J. Smallenbroek.

Private life
Zijn ouders vervulden beiden functies bij het CNV

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Hofvijver bijdragen

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.