Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr. J. (Jouke) de Vries

foto Prof.Dr. J. (Jouke) de Vries
vergrootglas

Jouke de Vries (1960) was in 1999-2015 directeur van de Campus Den Haag van Universiteit Leiden. Tevens was hij bestuurder van het Montesquieu Instituut. Sinds mei 2015 is hij decaan van de faculteit Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was hoogleraar bestuurskunde in Leiden en is hoogleraar governance and public policy. In 2002 was hij kandidaat-lijsttrekker van de PvdA. Hij schreef een dissertatie over de grondpolitiek en boeken over onder meer het eerste kabinet-Kok en de Fortuyn-revolte.

in de periode 2006-2015: bestuurder Montesquieu Instituut

1.

First name

Jouke (Jouke)

2.

Personal data

Place and date of birth
Deersum (gem. Rauwerderhem, Frl.), 26 September 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk medewerker, Rijksuniversiteit Leiden, from 1984
 • hoogleraar bestuurskunde, Universiteit Leiden, from 1999 until 1 May 2015
 • directeur Campus Den Haag, Universiteit Leiden, from 1999 until 1 May 2015
 • hoogleraar Governance and public policy, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 May 2015
 • decaan van de faculteit Campus Fryslân in Leeuwarden van de Rijksuniversiteit Groningen, from 1 May 2015 until September 2018
 • voorzitter van het College van Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen, from 1 October 2018

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Vereniging voor democratisch bestuur en vertegenwoordiging "Thorbecke" ('Thorbeckevereniging)

Previous
 • lid en vicevoorzitter Nationale Conventie (over Staatsbestel), from December 2005 until November 2006
 • lid bestuur Montesquieu Instituut, from December 2006 until 1 May 2015
 • lid VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet, from January 2007 until June 2007
 • informateur collegvorming in Leeuwarden, November 2013

6.

Education

Academic education
 • bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam

Doctorate
 • politieke en sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden, 27 April 1989

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in november 2002 kandidaat-lijsttrekker van de PvdA

8.

Publications

Complete listing of publications
 • "Grondpolitiek en kabinetscrises" (dissertatie, 1989)
 • "De salto mortale van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: beleid, organisatie en management op een breukvlak" (1994) (met H. Beke en G. Neelen)
 • "Politiek-bestuurlijk management: een blik achter de gouden muur" (1998)
 • "Lege staat of lege bestuurskunde? : naar een herwaardering van de politiek en de politicologie" (2001)/
 • "Paars en de managementstaat. Het eerste kabinet-Kok (1994-1998)" (2002)
 • "Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek: Paars II en de revolte van Fortuyn" (2005)
 • diverse publicaties in tijdschriften e.d.

9.

Family

Marital status
gehuwd

Children
2 kinderen