Montesquieu Institute: from science to society

Drs. G.M. (Godelieve) van Heteren

foto Drs. G.M. (Godelieve) van Heteren
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Arts en wetenschapper die eind 2002 in de Tweede Kamer kwam voor de PvdA. Was universitair docent bij de vakgroep ethiek, filosofie en geschiedenis van de geneeskunde in Nijmegen. Hield zich als Kamerlid vooral bezig met rampenbeleid en volksgezondheid (patiëntenbeleid, medisch-ethische kwesties), maar anders dan zij had gehoopt niet met de stelselherziening ziektekosten. Werd in 2005, kort voor het referendum over de Europese Grondwet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken en zette zich enthousiast in voor internationale samenwerking. Stemde als één van de weinigen van haar fractie tegen Nederlandse deelname aan een militaire missie in Irak.

PvdA
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer

1.

First names

Godelieve Maria (Godelieve)

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 19 November 1958

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), until May 2013

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 October 2002 until 30 November 2006
 • directeur Cordaid, from 1 April 2008 until March 2009
 • directeur Global Health Initiative, Erasmus University Rotterdam, from April 2009 until January 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/9)
 • voorzitter EBN (Europese Beweging Nederland), from May 2010
 • consultant bij WHO (World Health Organization), from June 2016

Previous (2/3)
 • lid Nederlandse delegatie COSAC te Wenen, 22 en 23 mei 2006 (leider delegatie Tweede Kamer)
 • lid redactie tijdschrift "Nieuwste Tijd"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 June 2003 until 30 November 2006
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 January 2005 until 30 November 2006

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Kamerlid bezig met volksgezondheid, patiënten-consumentenbeleid, kwaliteitsbeleid in de zorg, biotechnologie, medische ethiek en het functioneren van de Inspectie (VWS). Daarnaast was zij woordvoerder externe veiligheid, gevaarlijke bedrijven, stoffen en transporten (VROM), crisisbeheersing en rampenbestrijding (BZK).

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in 2004 tot de vier leden van haar fractie die tegen verlenging van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak waren
 • Is bezig met een proefschrift
 • Na haar Kamerlidmaatschap zette zij Europa Arena op, een platform voor het stimuleren van onderwijs en debat over Europa
 

10.

Hofvijver bijdragen

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.