Montesquieu Institute: from science to society

Drs. S.J. (Simon) van Driel

foto Drs. S.J. (Simon) van Driel
vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Deskundige op het gebied van sociale zekerheid en als zodanig acht jaar een actief lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Voerde daarnaast geregeld het woord over onderwerpen op het gebied van financiën en economische zaken, zoals bij de behandeling van de verworpen Aanbestedingswet. Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens zijn loopbaan directeur van de sociale dienst en van de dienst Stadsbeheer in Den Haag, en vervolgens algemeen directeur van uitvoeringsinstelling USZO en voorzitter van de directie van Loyalis NV. Was voorts gewestelijk voorzitter van de PvdA in Zuid-Holland.

PvdA
in de periode 2003-2011: lid Eerste Kamer

1.

First names

Simon Jan (Simon)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 28 April 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 7 June 2011
  • zelfstandig adviseur, from 1 August 2009
  • directeur-bestuurder Koninklijke Schouwburg te 's-Gravenhage, from 1 October 2014 (interim, part-time)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • voorzitter Stichting Willem Dreeslezing
  • lid bestuur Stichting Anne Vondelingprijs

Previous (2/20)
  • vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Pameijer, until 24 September 2017
  • lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer, from 24 September 2017 until April 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 November 2003 until 7 June 2011

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Interpelleerde in 2008 samen met mevrouw Slagter-Roukema (SP) de ministers Donner en Klink over het door Nederland opzeggen van een verdrag inzake sociale zekerheid, voordat de Eerste Kamer gelegenheid had gehad de goedkeuringswet daarover te behandelen

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.