Montesquieu Institute: from science to society

Drs. H.C.P. (Han) Noten

foto Drs. H.C.P. (Han) Noten
vergrootglas
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande PvdA-senator en bestuurder met een vakbondsachtergrond. Was bij de Dienstenbond FNV onderhandelaar, en werd daarna topman in onder meer de pensioensector en bij de Nederlandse Spoorwegen. Leidde in 2005 een PvdA-commissie over hervorming van de verzorgingsstaat en was acht jaar voorzitter van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Gemoedelijke Limburger, die als manager ontspannen leiding gaf. Bedenker van de 'ijzeren wet van Noten' over het verband tussen het stemgedrag van bevriende fracties in beide Kamers. Van 1 februari 2011 tot 1 december 2018 was hij burgemeester van het Overijsselse Dalfsen.

PvdA
in de periode 2003-2013: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, spreker MI-activiteit

1.

First names

Hendricus Cornelis Paulus (Han)

2.

Personal data

Place and date of birth
Swalmen, 20 February 1958

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1993

4.

Main functions and occupations

 • directeur Start Employability Services, from 2000 until 2001
 • lid Raad van Bestuur (belast met personeelsbeleid), N.V. Nederlandse Spoorwegen, from 2001 until 1 March 2004
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 5 February 2013
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 November 2003 until 7 June 2011
 • burgemeester van Dalfsen, from 1 February 2011 until 1 December 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter AZN (Ambulancezorg Nederland), 1 April 2018
 • voorzitter KNB (Koninklijke Nederlandse bouw keramische industrie), 1 July 2018

Previous (2/18)
 • voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein, from 1 September 2014 until 1 September 2016
 • voorzitter "Start Foundation", from 2015 until January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 July 2003 until 25 November 2003
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 21 June 2011 until 5 February 2013

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrouwenopvang Overijssel
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vechtgenoten (inloophuis voor kankerpatiënten) te Ommen

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2002 kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor de PvdA bij de Eerste Kamerverkiezingen, maar werd verslagen door Johan Stekelenburg
 • Werd in oktober 2006 via een ledenraadpleging gekozen tot lijsttrekker voor de PvdA bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2007
 • Lanceerde op 26 september 2012 de 'ijzeren wet van Noten'. Die luidt: "Een fractie in de Eerste Kamer zal een regering nooit aan een meerderheid helpen als haar partijgenoten in de Tweede Kamer tegen het betreffende wetsvoorstel hebben gestemd." Waarschuwde daarmee tegen het bij een formatie te lichtzinnig uitgaan van voldoende steun in de Senaat voor wetsvoorstellen van een kabinet dat daarin niet op een vaste meerderheid kan rekenen (in het concrete geval: formatie van het kabinet-Rutte II).

Private life
 • Zijn echtgenote is zelfstandig organisatie-adviseur
 • Zijn vader was fabrikant van gresbuizen, dakpannen en vloertegels (firma Noten-Berg). Hij was raadslid in Swalmen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.