Montesquieu Institute: from science to society

Dr. J.W.M.M.J. (Jos) Hessels

foto Dr. J.W.M.M.J. (Jos) Hessels
vergrootglas
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Voormalige medewerker van de CDA-Tweede Kamerfractie, die in 2002 daarvan zelf lid werd. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met economische zaken (energie, innovatie en grensregio's) en infrastructuurprojecten (IJzeren Rijn). Hij was ook secretaris geweest van de Limburgse Werkgeversvereniging en had verder via maatschappelijke organisaties banden met zijn woonprovincie. Op 6 maart 2009 werd hij lid van Gedeputeerde Staten van Limburg en bleef dat tot mei 2011. Sinds juni 2011 is hij burgemeester van Echt-Susteren. In 2018 promoveerde hij op een proefschrift over fractieondersteuning in gemeenten.

CDA
in de periode 2002-2009: lid Tweede Kamer

1.

First names

Jozef Wilhelmus Maria Michel Johannes (Jos)

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 10 February 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from January 1985

4.

Main functions and occupations

 • secretaris, belast met communicatie (woordvoerder, voorlichter, eindredacteur, evenementen-organisator), LWV (Limburgse Werkgeversvereniging) (VNO/NCW Limburg), from 1993 until 1 June 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 10 March 2009
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg, from 6 March 2009 until 24 May 2011
 • waarnemend burgemeester van Echt-Susteren, from 1 July 2011 until 30 March 2012
 • burgemeester van Echt-Susteren, from 30 March 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/8)
 • lid stuurgroep Euromosa
 • lid Netwerkberaad SML

Previous (2/45)
 • voorzitter Raad van Toezicht Agrofood Community Zuidoost-Nederland
 • voorzitter BCL (Bond van Carnavalverenigingen in Limburg), until November 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • voorzitter werkgroep Grensoverschrijdende Samenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • ondervoorzitter Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Honorary positions (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting "Seva Sangam" (tehuis voor kansarme meisjes in India)
 • lid Comité van Aanbeveling "Eurofestival Maasbracht" (jeugdorkesten)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2003 samen met zijn fractiegenoot Jan ten Hoopen een initiatiefvoorstel in over levering van warmte aan kleinverbruikers. De zorgplicht van de overheid voor de levering van warmte wordt daarin nader uitgewerkt.

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.