Montesquieu Institute: from science to society

Mr.Drs. J.M. (Jan) de Vries

foto Mr.Drs. J.M. (Jan) de Vries
vergrootglas
bron: Jan de Vries
Source: Parlement.com.

Nauwgezet CDA-Tweede Kamerlid, dat via het persoonlijk medewerkerschap van een Kamerlid, de ambtelijke organisatie van de CDA-fractie en het assistent-griffierschap al voor zijn Kamerlidmaatschap kennis maakte met het parlementaire bedrijf. Was voor hij parlementslid werd tevens algemeen directeur van Ichtus Holding B.V. en Statenlid in Zuid-Holland. Als Kamerlid woordvoerder voortgezet onderwijs en eerste woordvoerder van zijn fractie op het gebied van volksgezondheid en welzijnsbeleid. Beschikte over een uitstekende dossierkennis. Was in 2010-2015 directeur van MEE Nederland en is vanaf 2017 voorzitter van CNV Connectief.

CDA
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer

1.

First names

Jan Marinus (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Goudriaan (Z.H.), 23 July 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 17 June 2010
  • algemeen directeur ActiZ (brancheorganisatie voor de verpleging, verzorging, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg), from 1 January 2016 until November 2016
  • voorzitter CNV Connectief (vakbond voor onderwijs, overheid, publieke diensten en zorg & welzijn), from 1 April 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
  • lid Raad van Toezicht Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Leger des Heils, from May 2018
  • lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdbescherming en Reclassering Leger des Heils, from May 2018

Previous (2/20)
  • lid Commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 1 November 2018 until January 2020
  • lid Raad van Toezicht NOS, from 1 December 2011 until November 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 April 2009 until 17 June 2010

Honorary positions (2/4)
  • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Drechtwerk
  • lid Comité van Aanbeveling Bijbel Tiendaagse

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Interpelleerde op 10 april 2008 minister Klink, staatssecretaris Bussemaker en minister Vogelaar over de door de NMa goedgekeurde fusie tussen Evian Groep, Philadelphia Zorg en Woonzorg Nederland (31.420)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.