Montesquieu Institute: from science to society

Drs. F. (Fenna) Vergeer-Mudde

foto Drs. F. (Fenna) Vergeer-Mudde
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Onderwijswoordvoerster van de SP-Tweede Kamerfractie in de periode 2002-2006. Geboren in Oost-Groningen, maar (samen met haar echtgenoot) vanaf de oprichting politiek actief voor de SP in Leiden en daarna fractievoorzitter in de Staten van Zuid-Holland. Was als voormalige docente goed ingevoerd in het onderwijs en wist daarover op heldere wijze standpunten te verwoorden. Hield zich als Kamerlid verder onder meer bezig met cultuur en integratie en was lid van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica. Van jongsaf betrokken bij vraagstukken van armoede, zowel in eigen land als in de derde wereld.

SP
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer

1.

First name

Fenna (Fenna)

2.

Personal data

Place and date of birth
Appingedam, 15 November 1946

3.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from 1972 (medeoprichter)

4.

Main functions and occupations

  • docent Nederlands als tweede taal voor hoger opgeleide migranten te 's-Gravenhage, until 2002
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 18 April 1995 until May 2002
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 November 2006

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • extern adviseur van bestuur BON (Beter Onderwijs Nederland)

Previous
  • lid bestuur BON (Beter Onderwijs Nederland)

Derived functions
  • lid parlementaire enquêtecommissie Srebrenica (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 2002 until June 2003
  • lid Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 2003 until 1 October 2004

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Diende in 2005 samen met Mariette Hamer (PvdA), Paul Jungbluth (GroenLinks) en Ursie Lambrechts (D66) een initiatiefvoorstel in over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Doel is weigering door bijzondere scholen van leerlingen op grond van hun levensovertuiging moeilijker te maken. (30.417)

9.

Miscellaneous

Private life
  • Haar echtgenoot, Cor Vergeer, was docent in het HBO. Hij was lid en fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Leiden (1982-2002).
  • Haar vader was directeur Philips' lasstavenfabriek te Utrecht en lid van de gemeenteraad van Vianen

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.