Montesquieu Institute: from science to society

Drs. A.P. (Arno) Visser

foto Drs. A.P. (Arno) Visser
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Arno Visser (1966) is sinds 15 oktober 2015 president van de Algemene Rekenkamer. Van dat college maakte hij sinds 2013 als lid deel uit. Hij was eerder onder meer Tweede Kamerlid voor de VVD (2003-2006) en wethouder van Almere (2008-2013). Aanvankelijk was hij tekstschrijver en daarna persvoorlichter van de VVD-fractie en adviseur van Hans Dijkstal. Daarna werkte hij als consultant en als manager bij Nuon. In 2006 leidde hij een Kamercommissie die onderzoek naar het TBS-stelsel deed.

VVD
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer, president Algemene Rekenkamer

1.

First names

Arno Pieter (Arno)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 1 April 1966

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 2003 until 30 November 2006
  • lid Algemene Rekenkamer, from 15 January 2013 until 15 October 2015
  • president Algemene Rekenkamer, from 15 October 2015 (benoemd bij K.B. van 10 juli 2015)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
  • voorzitter Raad van Toezicht Almere Familie Festival
  • lid bestuur IDI (INTOSAI Development Initiative)

Previous (2/10)
  • lid Raad van Toezicht, Fonds voor Cultuurparticipatie, from 1 January 2011 until 2013
  • voorzitter EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions), from October 2015 until May 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter tijdelijke commissie Onderzoek TBS (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 October 2005 until 12 September 2006

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met asiel- en migratiebeleid, hoger onderwijs en wetenschapsbeleid
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.