Montesquieu Institute: from science to society

Ir. D.M. (Diederik) Samsom

foto Ir. D.M. (Diederik) Samsom
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Uit de milieubeweging afkomstige politieke leider van de PvdA in de periode 2012-2017. Was campagneleider bij Greenpeace en directeur van een 'groen' energiebedrijf en stapte in 2003 over naar de politiek. Met Dijsselbloem en Depla één van de drie 'rode' ingeneurs in de fractie. Als Kamerlid woordvoerder duurzaamheid en later asielbeleid. Nadat hij begin 2012 via een interne verkiezing Job Cohen was opgevolgd, leidde hij zijn partij naar nieuwe regeringsdeelname in het kabinet-Rutte II. Werkte goed samen met premier Rutte en droeg sterk bij aan veel beleidsresultaten van dat kabinet, maar kon neergang van zijn partij niet keren. Nadat hij eind 2016 de strijd om het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher had verloren, verliet hij de Nederlandse politiek. Stond bekend als slim, inventief, dossiertijger en vasthoudend debater. Sinds 2019 is hij kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

PvdA
in de periode 2003-2016: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

First names

Diederik Maarten (Diederik)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 10 July 1971

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from February 2001

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 14 December 2016
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 2012 until 12 December 2016
 • part-time adviseur HVC (afval- grondstoffen- en energiebedrijf) te Alkmaar, from June 2017
 • kabinetchef vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans, from 1 November 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/14)
 • voorzitter sectortafel Gebouwde Omgeving, Klimaatberaad, from February 2018 until December 2019
 • lid Raad van Commissaris EBN (Energie Beheer Nederland), from March 2018 until 31 October 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Diende in 2016 samen met Jesse Klaver (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet in over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Bracht in 2016 samen met Gert-Jan Segers (CU) een initiatiefnota uit over coöperatief overheidsbestuur (34.581)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Werd in 2012 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag
 • Lanceerde in januari 2016 een plan voor de aanpak van de Europese vluchtelingencrisis. Asielzoekers vanuit Turkije en Griekenland dienen per veerboot te worden teruggestuurd. Daarnaast moet er vanuit Turkije en Griekenland gereguleerde migratie komen van 15.000 tot 250.000 vluchtelingen naar de EU-landen. Nederland zou er daarvan 20.000 tot 30.000 moeten opnemen. Belangrijk doel is mede het bestrijden van de georganiseerde mensensmokkel.
 • Werd in december 2016 bij de verkiezing van lijsttrekker verslagen door Lodewijk Asscher. Hij kreeg 45,5 procent van de stemmen, tegen 54,5 voor Asscher.

Private life
Won drie keer op tv een quiz (de Grote geschiedenisquize, de Nationale nieuwsquiz, IQ-test van BNN)

Campaign trail
 • Was in mei 2002 Tweede Kamerkandidaat voor de PvdA, maar werd niet gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.