Montesquieu Institute: from science to society

J.D.M.P. (Ine) Aasted-Madsen-van Stiphout

foto J.D.M.P. (Ine) Aasted-Madsen-van Stiphout
vergrootglas
bron: CDA
Source: Parlement.com.

Limburgs CDA-Tweede Kamerlid met een bijzondere belangstelling voor jeugdwelzijn, in het bijzonder voor kinderen met gedragsproblemen of beperkingen. Die belangstelling lag in het verlengde van haar beroepsachtergrond: zij was onder meer geruime tijd locatiedirecteur van een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Tijdens haar enkele malen onderbroken Kamerlidmaatschap kwam zij ook op voor de belangen van veteranen en maakte zij deel uit van het Beneluxparlement. Was verder in Limburg actief in de wielersport. Bescheiden, maar bevlogen Kamerlid.

CDA
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer

1.

First names

Josine Dominique Maria Petra (Ine)

2.

Personal data

Place and date of birth
Eindhoven, 23 May 1961

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 January 2003
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 May 2003 until 30 November 2006
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 May 2008 until 17 August 2008
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 September 2008 until 17 June 2010
  • mediator familie- en arbeidszaken, Tobius BV, from May 2012
  • algemeen directeur Tobas Jeugdhulp, from June 2015

temporary replacement MP
  • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 13 mei tot 17 augustus 2008 Nicolien van Vroonhoven-Kok als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/18)
  • lid bestuur Humanitas Parkstad, from 2012
  • lid bestuur Stichting Catharijn, from 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • Hield zich als Tweede Kamerlid behalve met jeugdwelzijn en defensie ook bezig met consumentenbeleid

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.