Montesquieu Institute: from science to society

Balkenende wil 'strategisch document'; Zalm ziet dat als basis van regeerakkoord

Friday, May 24 2002, 14:03

CDA-fractievoorzitter Balkenende wil een 'strategisch document' waarin het regeringsbeleid in hoofdlijnen wordt vastgelegd. Aanvankelijk leek VVD-onderhandelaar Zalm meer te zien in een traditioneel regeerakkoord, waarin gedetailleerde afspraken worden opgenomen. Inmiddels is ook hij bereid eerst een beleidsstuk op hoofdlijnen op te stellen. Dat kan als basis dienen voor een regeerakkoord. Zalm wil 'hard' onderhandelen.

De LPF verwacht dat zij met de VVD een blok kan vormen tegenover het CDA en ondersteunt de harde opstelling waarmee Zalm de onderhandelingen in gaat. Herben en Balkenende willen een snelle formatie.

Naast fractievoorzitter Herben zal vanaf nu ook Ferry Hoogendijk namens de LPF deelnemen aan de formatiebesprekingen.