Montesquieu Institute: from science to society

Ir. L. (Leen) van der Waal

foto Ir. L. (Leen) van der Waal
vergrootglas
bron: RPF Jaarboek
Source: Parlement.com.

Driemaal lijsttrekker en in 1984 de eerste Europarlementariër van de kleine christelijke partijen, SGP, GPV en RPF. Zelf behoorde deze werktuigkundig ingenieur, die bijna dertig jaar bij Esso werkte, tot de SGP. Door zijn deskundigheid en aimabel karakter wist hij de handicap te overwinnen dat zijn politieke stroming niet behoorde tot de grote pleitbezorgers van Europa. Keerde zich tegen verregaande Europese eenwording en pleitte voor een Europa van samenwerkende nationale staten. Zocht pragmatisch oplossingen voor praktische problemen en was vooral actief op het terrein van de binnenscheepvaart. Het vrije Europese verkeer op de binnenwateren is mede aan zijn ijveren te danken.

SGP
in de periode 1984-1997: lid Europees Parlement

1.

First name

Leendert (Leen)

2.

Personal data

Place and date of birth
Ridderkerk, 23 September 1928

Place and date of death
Ridderkerk, 10 September 2020

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), from 1984 until 1994 (lid groep niet-ingeschrevenen Europees Parlement)
  • ENS (Europa van Nationale Staten), groep Europees Parlement, from 1994 until 1997

4.

Main functions and occupations

  • verschillende functies bij ESSO-Nederland, raffinaderij te Rotterdam, from 1957 until 1979
  • hoofd scheepvaart en transport, ESSO-Benelux, from 1979 until 1984
  • lid Europees Parlement, from 24 July 1984 until 2 September 1997

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

  • voorzitter Raad van Commissarissen Van Dieren Transport B.V., Genemuiden, from 1997 until 2003
  • voorzitter Stichting OGZV (Organisatie Grind- en Zandvaart), from 1992 until 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Activities on European affairs (2/7)
  • Diende in maart 1997 een verslag in over vliegtuiglawaai, waarin hij onder meer pleitte voor een betere naleving van het verbod op oude, lawaaiige vliegtuigen.
  • Hield zich in het Europees Parlement vooral bezig met vervoer, landbouw, milieu en constitutionele aangelegenheden. Had een speciale belangstelling voor de binnenvaart.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.