Montesquieu Institute: from science to society

Ing. E.M. (Emiel) Mastenbroek

foto Ing. E.M. (Emiel) Mastenbroek
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Beminnelijke Limburger die na een technische opleiding al jong met twee broers in Geleen het staalbedrijf van zijn overleden vader voortzette. Werd als 36-jarige voor de KVP lid van Provinciale Staten en twaalf jaar later fulltime gedeputeerde. Toen hij al 60 jaar was benoemde de regering hem nog als een soort tussenpaus tot Commissaris van de Koningin in Limburg. Ervaren bestuurder die geen behoefte had aan een ambtskostuum en een ambtswoning. Was drie jaar een gouverneur van de menselijke maat, die geconfronteerd werd met gemeentelijke fraudegevallen en de gevolgen van een aardbeving.

in de periode 1990-1993: Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Emile Maria (Emiel)

2.

Personal data

Place and date of birth
Sittard, 29 March 1930

Place and date of death
Sittard, 20 January 2005

3.

Party/Movement

Party/Parties
  • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

  • lid Gedeputeerde Staten (belast met onder meer milieu, volksgezondheid, ouderenbeleid en personeel) van Limburg, from 7 June 1978 until 28 June 1990
  • Commissaris van de Koningin in Limburg, from 29 June 1990 until 1 July 1993

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieu-effectrapportage, until 1 April 1997
  • lid Raad voor het Openbaar Bestuur, from February 1997

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Tussen regeringspartijen CDA en PvdA ontstond in 1990 een conflict over de opvolging van CdK Kremers. Het CDA wenste benoeming van oud-staatssecretaris René van der Linden, maar de PvdA en minister Dales waren daar tegen. De vertrouwenscommissie had eerder de Nijmeegse hoogleraar C.A.J.M. (Tijn) Kortmann voorgedragen, maar die trok zichzelf terug.

Private life
Zijn vader was directeur van staalconstructiebedrijf "Demy" (Gebr. Mastenbroek) te Geleen. Na zijn overlijden in 1942 nam diens echtgenote tot 1953 de leiding van het bedrijf over.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.