Montesquieu Institute: from science to society

Dr. F.J.M.A.H. (Frans) Houben

foto Dr. F.J.M.A.H. (Frans) Houben
vergrootglas
bron: Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Source: Parlement.com.

Hardwerkende gewetensvolle katholieke magistraat uit een oud vooraanstaand Limburgs geslacht, die na een carrière in het bedrijfsleven zich zeer geliefd maakte als Commissaris van de Koningin in Limburg. Legde al als scholier en student de contacten die hem in zijn verdere leven zeer te stade kwamen. Vroom en minzaam man, wiens grote gezin tot de vriendenkring van de koninklijke familie behoorde.

in de periode 1947-1964: Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

François Joseph Marie Anne Hubert (Frans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Woudrichem, 23 May 1898

Place and date of death
's-Gravenhage, 25 September 1976

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

  • directiesecretaris bierbrouwerij N.V. "De Drie Hoefijzers" te Breda, from 1 May 1929 until 1 January 1947 (tevens directeur van enkele dochterondernemingen)
  • Commissaris van de Koningin in Limburg, from 1 January 1947 until 1 January 1964 (benoemd bij K.B. van 28 november 1946)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid Raad van Commissarissen KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij)
  • kamerheer in buitengewone dienst van koningin Juliana, from 1 January 1966

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life (3/9)
  • Een zwager van hem, A.J.M. van der Ven, was burgemeester van Laren (N.H.)
  • De dochters van koningin Juliana zijn bevriend met de kinderen Houben
  • Zijn vader was Rijksontvanger

Anecdotes and citations
  • Hij wilde niet dat het gemeentebestuur van Born de nieuwe haven Gouverneur Houbenhaven noemde en dreigde: als jullie dat toch doen kom ik dat naambordje er eigenhandig afhalen. Toen heeft Born er maar Franciscushaven van gemaakt, toevallig wel de voornaam van de gouverneur.

Non-acceptance of political functions
  • minister van Binnenlandse Zaken, 1952

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.